Aftalekort

Aftalekort
I 2010 samarbejdede Lungeforeningen med Novartis omkring trykning af aftalekort for at udbrede kendskabet til Danmarks Lungeforenings dialogforum www.snakomkol.dk

I april 2014 slog Lungeforeningen op for Snak om lunger, som er en videreudvikling af Snakomkol.dk. Hvor Snakomkol.dk henvendte sig til de ca. 320.000 danskere, der lever med den kroniske lungesygdom KOL, henvender Snak om lunger sig til de mere end 500.000 danskere, der lever med en kronisk lungesygdom, så mange flere mennesker kan styrke hinanden og dele glæder og sorger om livet med eller ved siden af en kronisk lungesygdom. Målet er at hjælpe mennesker, der lever med lungesygdom tæt inde på livet, med at finde hinanden og finde den styrke, det kræver at leve et bedre liv med en kronisk sygdom.

Besøg Snak om lunger