Alfa-1 Danmark

Alfa-1 Danmark er en patientforening for Alfa-1 patienter og pårørende. Foreningen blev oprettet 13. oktober 1995 af en gruppe entusiastiske Alfa-1'ere og to læger med særlig interesse for og viden om Alfa-1 mangel.

Alfa-1 Danmark arrangerer informationsmøder og kurser, og 4 gange årligt modtager medlemmerne bladet Lungenyt med nyt om forskning i Alfa-1-antitrypsin mangel samt foreningens aktiviteter.

Lungeforeningen er sekretariat for foreningen, og hvis du melder dig ind i Alfa-1 Danmark, bliver du samtidigt medlem i Lungeforeningen (inklusiv i prisen).

Lokalforeninger i Danmark

Alfa-1 patienter og pårørende kan have stor fordel af at være opmærksom på de kurser, foredrag og oplæg som holdes rundt i landet af Lungeforeningens lokalafdelinger.

Betænk Alfa-1 Danmark med bidrag/arv

Betænk Alfa-1 Danmark med bidrag/arv

Bidrag kan indbetales til Danske Bank Reg.nr.: 1551 Kontonr.: 6273890

I 2015 har vi mistet vores Paragraf 8 A status

Husk det blå kort

Dit gule sundhedskort ikke længere som rejsesygesikring uden for Danmark, Færøerne og Grønland. Hvis uheldet er ude på rejser i EU, Norge, Island, Liechtenstein (EØS) og Schweiz, skal du i stedet bruge det blå EU-sygesikringskort.

Efter Symposiet den 12. april 2016

Patientforening: Vi har også ret til at trække vejret

Anerkend derfor effekten af den livsforlængende substitutionsmedicin som går under flere navne bl.a. Respreeza og Prolastina til patienter med den sjældne gensygdom Alfa-1-antitrypsinmangel, lyder det fra læger, forskere og patientforeningen alfa-1 Danmarks formand, Gunhil Nørhave.

Debatindlægget kan nu ses på Altinget.dk

Medlemskab i Alfa-1 Danmark

Som medlem af Alfa-1 Danmark bidrager du både til lungesagen med dit kontingent, og du giver os tyngde, når vi taler Alfa-1 patienternes sag.

Generalforsamling Alfa-1 Danmark 2016

Et lille referat fra generalforsamlingen samt formandens beretning fra 2016.

Alfa-1 bogen

Download eller bestil Alfa-1 bogen. Bogen hjælper dig til at forstå baggrunden for sygdommen Alfa-1 og giver dybdegående information om, hvordan du får en god livskvalitet i hverdagen.

Er du også en Alfa

Download pjecen om Alfa-1, som på pædagogisk vis giver et indblik i, hvordan det er at være barn med Alfa-1.