×
×

Flere alfa-1 patienter vil fremover blive diagnosticeret

Blodprøver er blevet en mere naturlig del af diagnostikken af lungesygdomme. En enkel metode, der kan have stor betydning for, at patienterne får den rette behandling. Et godt eksempel på det er sygdommen alfa-1-antitrypsinmangel.

 

Sygdommen alfa-1-antitrypsinmangel opdages ofte tilfældigt, når en person udredes for KOL – alligevel har man længe ikke haft klare processer for screening af sygdommen.

De seneste år har man haft mere fokus på at individualisere medicinen hos KOL-patienter, da man fandt ud af, at noget inhalationsmedicin som fx ICS (inhalationssteroid) kun havde positiv effekt hos nogle KOL-patienter. For at afklare dette var det nødvendigt med blodprøver. På den måde blev noget så simpelt som blodprøver en vej til, at man i samme ombæring kunne tjekke patienterne for enzymet antitrypsin i blodet – og dermed få en optimal proces i diagnosticeringen af sygdommen alfa-1-antitrypsinmangel.

- Det er for tidligt at sige, hvor mange Alfa-1 patienter, man kan opdage ved at foretage flere blodprøver hos KOL-patienter. Men jeg er overbevist om, at vi finder flere, og det betyder, at flere patienter vil få den rette behandling. Når der kommer en behandlingsmulighed, så er der flere, som bliver opmærksomme på problemet og lader sig undersøge, forklarer Jon Torgny Wilcke, der er overlæge på Lungemedicinsk Afdeling på Gentofte Hospital.

Blodprøver og screening som metode til diagnosticering er ikke nyt, alligevel er det nyt, at blodprøver bruges meget mere systematisk i diagnosticeringen af KOL og alfa-1-antitrypsinmangel, og at flere lungemedicinske afdelinger undersøger for manglen af enzymet.

 

Stor betydning for den enkelte

Behandlingen, som Jon Torgny Wilcke refererer til, er medicinen human alfa-1- antitrypsin, som mennesker med alfa-1- antitrypsin-mangel nu endelig har fået adgang til. Det skyldes hårdt arbejde fra Alfa 1 Danmark og Lungeforeningen, hvor Jon Torgny Wilcke har hjulpet med forskningen, der bakker op om medicinens effekt.

- Sygdommen kan have kæmpe konsekvenser for den enkelte patient. Er der flere, der får den rette behandling og medicin, kan man også mindske antallet, der ender med en lungetransplantation, forklarer Jon Torgny Wilcke.

Medicinen kan måske samtidig være med til at øge livskvaliteten hos patienterne og give mere overskud og energi i hverdagen.

 

Kan åbne op for endnu bedre behandling til lungepatienter

Jon Torgny Wilcke ser udviklingen for alfa-1-patienter som et stort skridt på vejen for lungeområdet. Men der er fortsat behov for, at endnu flere mennesker med KOL bliver undersøgt for alfa-1-antitrypsinmangel, understreger han.

Der altså stadig brug for flere tiltag i en mere optimal og organiseret proces i diagnosticeringen af sygdommen.

Det sender et vigtigt signal om, at det ikke kun er cancerpatienter, der har adgang til dyre behandlinger, men at patienterne med kroniske lungesygdomme som KOL også begynder at komme med. Det viser, at de bliver prioriteret. Jeg håber på, at det hjælper med til at øge fokus på kvalitetsbehandling til mennesker med lungesygdomme, og at der for eksempel bliver mere fokus på rehabilitering og træning hos især KOL-patienterne, siger Jon Torgny Wilcke.

 

Alfa-1-antitrypsin-mangel

Når enzymet antitrypsin mangler i blodet, kan det være tegn på den arvelige sygdom alfa-1-antitrypsin-mangel. Mangel på netop det enzym kan føre til, at lungevæv nedbrydes hurtigere (lungeemfysem). Sygdommen er en arvelig og potentielt dødelig sygdom, der især manifesterer sig med alvorlige lungeproblemer, især hvis man ryger.

Læs mere om alfa-1-antitrypsinmangel på www.lunge.dk/alfa-1 og på alfa-1.dk

Tags: 
Sidst opdateret: 
Fredag, september 2, 2022