×
×

Lungerehabilitering

Lungerehabilitering

På mange hospitaler og sundhedscentre i kommunen findes der specielle træningsprogrammer til KOL patienter også kaldet lungerehabilitering.

 

Hvad er lungerehabilitering?

Lungerehabilitering er en behandling, der er bygget op omkring fysisk træning, men som også indeholder en række andre elementer.

Rehabilitering omfatter som udgangspunkt:

  • Fysisk træning
  • Kostvejledning
  • Undervisning i sygdomsforståelse
  • Oplæring i vejrtræknings-teknikker og brug af inhalationsmedicin
  • Ergoterapeutisk vejledning - fx energibesparende

 

Derfor er rehabilitering godt for dig

Når du har alfa-1-antitrypsin, er der risiko for, at du bevæger dig mindre, fordi du har problemer med at trække vejret.

Det betyder, at du taber kondition og muskelmasse. Det kan være starten på en ond cirkel, hvor dine problemer med at trække vejret bliver endnu værre uden motion.

Lungerehabilitering er med til at sætte en stopper for den onde cirkel. Rehabilitering forbedrer ikke direkte din lungefunktion, men effekten af rehabilitering er ofte større end effekten af medicinsk behandling, i hvert fald når det gælder symptomer og kondition.

Den fysiske træning er den vigtigste del af programmet, og der indgår ofte også et træningsprogram, som du skal gennemføre hjemme på de dage, hvor der ikke er træning.

 

Sådan kommer du i gang med lungerebilitering

KOL rehabilitering tilbydes i stort set alle kommuner og på en lang række hospitaler.

Du skal henvises til KOL rehabilitering af enten af din sygehuslæge eller egen læge. Det er bl.a. graden af din lungesygdom, som afgør, om du bliver henvist til kommunen eller hospital til rehabilitering.

I mange kommuner finder du rehabilitering på det lokale sundhedscenter, her kan du komme, hvis din lungefunktion er over 50%.

Hvis din lungefunktion er under 50%, foregår din rehabilitering på sygehuset. Nogle kommuner står for al rehabilitering selv.