×
×

Den Nationale Lungekonference 2018

Adresse: 
Moesgaard Museum, Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg
Aktivitetstype: 
Arrangement
Navn: 
Mette Lykke Sandvang
Telefon: 
60 37 73 13

 

Invitation til fagprofessionelle

Den Nationale Lungekonference 2018

Lungeforeningen inviterer fagprofessionelle til årets Nationale Lungekonference med temaet ”Musik og Sundhed”
 
-------
Læs om tilmelding og deltagergebyr nederst på siden.
 
-------
 
Lungekonference i smukke omgivelser...

Du kan glæde dig til at opleve et enestående program i unikke omgivelser, hvor Lungeforeningen lader kultur og natur møde musik og sundhed.

Konferencen sætter fokus på sammenhængen mellem musik og sundhed i et perspektiv, der hjælper mennesker med lungesygdomme - uanset om man er et barn eller en voksen, der lever med lungesygdom.

Kom og mød deltagere fra alle hjørner af sundhedsvæsenet samt fagfolk fra Tænketanken Musik & Sundhed, der bl.a. omfatter musikterapeuter, komponister, innovationsfolk, iværksættere og organisationsledere.

 

... med de dygtigste specialister

På konferencen møder du blandt andre:

Per Thorgaard, overlæge på Aalborg Universitetshospital, mangeårigt medlem af Musikterapiuddannelsens aftagerpanel og forsker inden for musik og smertelindring

Inge Kolind, formand for Dansk Musikterapeutforening, som er partnerorganisation i det nationale projekt Tænketanken Musik og Sundhed

Anders Løkke Ottesen, overlæge på Århus Universitetshospital – speciallæge i internmedicin og medicinske lungesygdomme

Sune Rubak, overlæge, lektor og ph.d. og leder af BørneCenter for Lunge- og Allergisygdomme på Aarhus Universitetshospital.

Mette Kaasgaard, klassisk sanger og sangpædagog, MSc, og ph.d.-studerende ved Lungemedicinsk Forskningsenhed, Region Sjælland, og Danmarks Grundforskningsfonds Center of Excellence, Center for Music in the Brain, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. 

Mogens Andresen, forh. professor på det Kgl. Danske Musikkonservatorium med speciale i messingblæsere og forfatter til bogen ”Kunsten at puste”

Frans Bak, verdenskendt dansk filmkomponist, som sammen med Lungeforeningen har skabt et musikalsk projekt, hvor personer med lungesygdomme og deres familier får pusterum med sang og musik

 

Program

Glæd dig til at læse det spændende program for årets Nationale Lungekonference:

DOWNLOAD PRINTVENLIGT PROGRAM
 

Spot på sammenhængen mellem musik og sundhed

Flere videnskabelige undersøgelser har allerede vist, at musik spiller en vigtig rolle inden for sundheds- og forebyggelsesområdet. Lungeforeningens erfaringer er også positive fra vores frivillige netværk og 35 lungekor i hele landet, hvor mennesker med lungesygdomme mødes for at synge sammen med en korleder.

Netop derfor ser Lungeforeningen et stort potentiale i det tværfaglige felt mellem musik og sundhed.

Med konferencen undersøger og styrker vi dette faglige felt baseret på videndeling mellem faggrupper fra hver deres (kliniske) praksis. Formålet er at skabe et fundament for udvikling af ny viden og forskning, som kan hjælpe lungepatienter i både deres sygdom og deres hverdag.

 
Tilmelding og deltagergebyr
Konferencen er for fagprofessionelle og deltagergebyr er 295 kr. som betales via bankoverførsel. Vi sender betalingsinformation til dig på e-mail.
Der er et begrænset antal pladser, som besættes efter først-til-mølle-princippet.
Deltagergebyr refunderes ikke.
 
Lungeforeningens Nationale Lungekonference 2018 er arrangeret i samarbejde med:

Tænketanken Musik & Sundhed

Og støttet af: 
  • Trygfonden
  • Børnelungefonden
  • Roche Denmark
  • Regional Udvikling, Region Midtjylland
  • Moesgaard Museum

Vi glæder os til at se dig!

Mange hilsner                
Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen
 
 
                           
Læs mere
 

 

 
Tilmeld dig her