Egedal Lokalafdeling afholder årlig ordinær generalforsamling | Lungeforeningen
×
×

Egedal Lokalafdeling afholder årlig ordinær generalforsamling

Generalforsamling
Adresse: 
Egedal Rådhus lokale M1.2, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke
Aktivitetstype: 
Arrangement
Navn: 
Ole Larsen
Telefon: 
47107340

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 2. Bestyrelsens beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år
 3. Forelæggelse af aktivitetsplan med tilhørende budget til orientering
 4. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og valg af suppleanter
 6. ​Eventuelt

Vi er godt 280 medlemmer i Lungeforeningen Egedal Lokalafdeling. På generalforsamlingen kan du høre om hvilke aktiviteter vores lokalafdeling har brugt medlemskabet til og sammen med de fremmødte ser bestyrelsen gene på, hvilke nye aktiviteter vi bør udvidde med i 2019.

Der er pt. ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.
 

Bestyrelsen og suppleanter i Lungeforeningen Egedal Lokalafdeling består før generalforsamlingen af følgende (evt. se vedtægter pkt. 5):

 • Lokalformand Ole Larsen - på valg, accepterer genvalg
 • Kasserer, Vagn Erik Hove - var på valg 2018
 • Næstformand, Herman Ransborg - var på valg 2018
 • Bestyrelsesmedlem, Henning Borum - ønsker at udgå af bestyrelsen
 • Bestyrelsesmedlem, Carina Obbekær - på valg, accepterer genvalg
   
 • Suppleant, Else Marie Rasmussen - på valg, accepterer genvalg
 • Suppleant, Birgit Tüchsen - på valg, accepterer genvalg

 

NB: Indkaldelsen er i dag (14/3 2019) ligeledes udsendt via e-mail til Lungeforeningens medlemmer i Egedal Kommune. Om du, som medlem, modtog mailen fordrer dog at du, i din registrering hos Lungeforeningen, har accepteret, at modtage nyheder via e-mail. Det fordrer naturligvis også at Lungeforeningen har fået oplyst din mail-adresse.

 

Referat af den årlige ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2019

Faste arrangementer i Lungeforeningen Egedal Lokalafdeling:

Arrangør: 
Kategori: 
Region: 
Hovedstaden