Ordinær Generalforsamling. | Lungeforeningen
×
×

Ordinær Generalforsamling.

Adresse: 
Gl.Rådhusvej 13, 2750 Ballerup
Aktivitetstype: 
Arrangement
Navn: 
Steen Daugbejerg Christiansen
Telefon: 
23658749

Dagsorden: 1:Valg af dirigent og referant. 2:Beretning for året der er gået. 3:Forelæggelse af aktivitetsplan med tilhørende budget til orientering. 4:Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. 5: Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er:Jørgen Larsen og Allis Nilsson. Begge modtager genvalg. 6:Eventuelt. Generalforsamlingen finder sted i Teorilokalet til Uddannelseskøkkenet, indgang fra Parkvej 6E eller fra skolegårdens NØ hjørne ved musikskolen.

Kategori: 
Region: 
Hovedstaden