×
×

Syng-med Alsang i Egedal - hver torsdag

Alsang i Egedal
Adresse: 
Stenløse Sognegård, Engholmvej 6, 3660 Stenløse
Aktivitetstype: 
Arrangement
Navn: 
Ole Larsen
Telefon: 
29 45 48 65

Genstart - Efter Corona pausen !!!

Vi genstartede Alsang torsdag d. 27. maj 2021 efter en Coronapause, der varede fra 11. marts 2020

En notat fra Grete:

Alsang holder ikke sommerferie. Vi synger hver torsdag.

 

Lungeforeningen Egedal Lokalafdeling blev udbygget med sanggruppe i juni 2017
- Et tilbud til Lungeforeningens medlemmer i Egedal - og der er gratis adgang.
- Et tilbud fra Stenløse menighed 

 

Rammerne er:

 • Aktiviteten er for alle med lyst til at deltage i fællessang
 • Sanggruppen kaldes for syng-med Alsang (Alsang i Egedal)
 • Indhold og rammer tilpasses løbende efter behov og interesse
 • Målet er at få glæde ud af de lunger vi har og - at få glæden ved fællessang

Syng-med Alsang afholdes i Stenløse Sognegård. Vi mødtes første gang torsdag den 29. juni kl. 15.00, 2017. Derefter er vi mødt til Alsang hver torsdag, med sjældne undtagelser. Dog Corona blev en stor undtagelse. Planen er at komme tilbage til de tidligere gode faste rammer for syng-med Alsang.

 

Det normale tidsprogram i Alsang

 • 15.00 Syng-med Alsang v. Evgeniia Ustinova (er bl.m.a. organist i Veksø)
 • 15.30 Kaffe
 • 15.45 Mere Alsang
 • 16.15 Afslutning​

og det er næsten hver eneste torsdag eftermiddag.

 

For yderligere information kontakt
Formand i Lungeforeningen Egedal Lokalafdeling Ole Larsen, tlf. 29 45 48 65, e-mail: ole.lars@outlook.dk
Næstformand i Stenløse Menighedsråd Grete Hedegaard, tlf. 31 41 17 53, e-mail: grete@sosumbiavl.dk

 

Se også Facebook Egedal Nyt - Offentlig gruppe og Egedal Nyt - Lukket gruppe

19. juli 2017 Omtale i Frederiksborg Amtsavis - NB: mødetiden var dog kl. 15.00

Billeder og notater fra 20. juli 2017

Annonceret igen i Lokalavisen Egedal uge 32, 8. august 2017, side 31, under ’Det sker i Kirkerne’ ’Alsang’, eller se kopien her.

 

Vi synger sange fra Højskolesangbogen og "De Grå Synger" hhv. vol. 1 og vol 2. Som har en fast plads i Stenløse Sognegård.

 

NB: Sang som medicin

Så meget får du med ved at deltage i Sing-along Alsang i Egedal

 

Få nyt om Alsang i Egedal via e-mail:

Klik her for at tilmelde dig nyt, via e-mail, om Alsang i Egedal

Det kan fx være links til billeder taget fra arrangementer - se eksempel. De større nyheder vil dog også altid blive lagt på lunge.dk

Nævn gerne for andre i sanggruppen Alsang i Egedal om muligheden, at komme med på e-mail distributionslisten.

Alsang i Egedal er skabt i et samarbejde imellem Stenløse Kirkes menighedsråd og Lungeforeningen Egedal Lokalafdeling, derfor er der ingen krav om at deltagerne i Alsang i Egedal skal være medlem i Lungeforeningen. Der er derfor heller ingen krav om at man skal være medlem i Lungeforeningen for at blive medtaget i e-mail distributionslisten. Men i Lungeforeningen vil vi dog altid opfordre dig til at Støtte Lungeforeningen.

Har du selv tilsvarende nyt, som du gerne deler med andre i Alsang gruppen. Send det til mig og jeg sender det videre via distributionslisten.

Omtale i Frederiksborg Amtsavis - lørdag den 16. december 2017

 

Følgende dage er der lukket for Alsang

 • Torsdag d, 30. december 2021

 

 

 • Tag hånd om dit liv - afholdes typisk 4 gange årligt 
  Et informationsmøde til potentielle nye medlemmer

 

Efter at have deltaget i Alsang, man bliver så glad og i godt humør” 
En i sig selv opløftende kommentar
 

Andre aktiviteter i Lungeforeningen Egedal Lokalafdeling