×
×

Astma-forsker besøgte Lungeforeningen

Sidst opdateret: 
14-09-2022

Lungeforeningen havde i dag besøg af ph.d.-studerende og læge Kjell Erik Julius Håkansson fra Lungemedicinsk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital, som Børnelungefonden og Danmarks Lungeforenings Fond har støttet i flere forskningsprojekter.

Kjell Håkanssons seneste projekt har undersøgt, hvor meget én person med astma koster samfundet, og hvad pengene går til i form af tabt arbejdsfortjeneste, sundhedsudgifter og velfærdsydelser.

I studiet har forskerholdet fra Hvidovre Hospital, Rigshospitalet og Sygehus Lillebælt været dybt nede i de danske registre for at finde ud af, hvad det koster samfundet og den enkelte, når en person får en diagnose med astma.

Resultatet af undersøgelsen viser, at forskellen mellem personer med og uden astma er en meromkostning for samfundet på 30.000 kr. om året, når alt er lagt sammen. De 30.000 kr. fordeler sig med 11.000 kr. til sundhedsomkostninger, herunder medicin, 11.000 går til velfærdsomkostninger, blandt andet førtidspension, sygedagpenge og lignende, mens de sidste 8.000 kr. er forskellen i årsindkomst mellem personer med og uden astma. 30.000 om året lyder måske ikke af meget, men Kjell Erik Julius Håkansson pointerer, at det drejer sig om 63.000 danskere, og så lyder regningen på næsten to mia. kr. om året.

Forskerne undersøgte også omkostningerne forbundet med det at have svær astma. Denne del af undersøgelsen viste, at de fire til seks pct. af danskerne, som har svær astma, er så begrænsede af deres lungesygdom, at det sætter markante spor i blandt andet deres årsindtægt. Personer med svær astma tjener således i gennemsnit 28.000 kr. mindre om året end personer uden astma.

Kjell Håkansson har også et forslag til, hvad man kan gøre ved problemet.

”I for eksempel Finland har man ændret på tilgangen til patienter med astma, så de går til årlige kontroller hos deres egen læge, og i Storbritannien har man gjort medicinen billigere. Det ser ud til, at disse tiltag gør, at flere personer med astma har deres sygdom under kontrol, så den ikke i samme grad belaster hverken dem selv eller samfundet”, forklarer han. 

Lungeforeningen er enige heri. 

”Det er oplagt at kigge mod nord til Finland. Hvis der kan spares op mod 2 mia. kr. om året ved at indføre årlige astma-kontroller, så er det et godt sted at starte, og hvis det samtidig kan sikre, at danskere med astma får en bedre behandling end tilfældet er i dag, så er det en win-win situation for både samfund og patienter”, siger Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen. 

Du kan læse mere om resultaterne her.