×
×

Astma kan måske helbredes i fremtiden

Printer-friendly version
Sidst opdateret: 
05-05-2021

I dag er det Verdens Astmadag.

I dagens anledning vil vi sætte fokus på en af Danmarks  astma-frontkæmpere med visioner på området nemlig Celeste Porsbjerg, der er professor i svær astma.

Hun er ansvarlig for Svær Astma Ambulatoriet, der varetager udredning og behandling af de mest komplicerede astma-patienter og så er hun leder af Bispebjerg Hospitals Lungemedicinske Forskningsenhed.

-  Astma er en folkesygdom i Danmark, og er en af de hyppigste årsager til akutte indlæggelser blandt børn. Både Børnelungefonden og Danmarks Lungeforeningsfond gør alt for at støtte udviklingen af bedre astma-kontrol og viden og støtte, der kan hjælpe mennesker, der har astma inde på livet. Der skal over de kommende år fortsat arbejdes intensivt for bedre forebyggelse, tidligere opsporing samt nye og bedre diagnostiske metoder og behandlinger. Det ser vi gerne sker på tværs af faggrupper og forskerteams, siger Anne Brandt, direktør for Lungeforeningen.

Celeste Porsbjerg fik sidste årbevilliget DKR 150.000 fra Danmarks Lungeforeningsfond til et studie, der skal teste en behandlingsalgoritme. Algoritmen skal hjælpe med at regne ud, hvordan man kan sikre individuel optimal behandling af patienter med kronisk, svær astma, der er i biologisk behandling. Studiet kaldes OPTIMAL og er blot et af mange studier, som Celeste Porsbjerg har sat i gang. Hendes forskning har fokus på at udvikle målrettede og effektive behandlinger til mennesker, der lider af svær astma. Vi har spurgt hende, hvordan hun mener, behandlingen af astma vil udvikle sig i fremtiden:

-  Vi er allerede langt kommet langt i forhold til at præcisere behandlingen af mennesker med svær astma. Udviklingen går nu imod at kunne tilbyde de, der har mild eller moderat astma samme behandling.

Celeste Porsbjerg mener godt, man kan have større ambitioner for målene med behandlingen af astma. - Vi skal ikke kun have sygdommen under kontrol, vi skal sørge for at have mere kontrol over patienternes immunforsvar, så det kan være i ro. I sidste ende kommer vi måske til at kunne helbrede astma.

Lige nu er astma en kronisk sygdom, som patienterne ikke forventer at blive helbredt for, og på den måde er det en stor ambition at ønske at helbrede sygdommen. Men Celeste Porsbjerg mener, at med de nye mere præciserede behandlinger, åbner der sig nye spændende muligheder for i sidste ende at kunne helbrede patienterne. - Helt grundlæggende har man fået en større forståelse for, hvordan  immunforsvaret fungerer. Man er så at sige kommet mere ind i maskinrummet. Ind til nu har behandlingen typisk været, at man har dæmpet inflamationen i lungerne med eksempelvis binyrebarkhormon, men efterhånden som vi forstår immunforsvaret bedre, kan man i stedet lukke inflamationssignaler fra lungerne med en mere målrettet og præcis behandling.

Celeste Porsbjerg er også formand for Dansk Svær Astma Register (DSAR) og for Nordisk Svær Astma Netværk (NSAN), samt national repræsentant i det Europæiske forskningskonsortium i svær astma SHARP og i det globale astmaregister ISAR.

Du kan også læse om forskning fra Dansk Børne Astma Center som støttes af Børnelungefonden

Ny forskning viser vej til en bedre behandling af små børn med svær astma | Lungeforeningen

Du kan se hvem Danmarks Lungeforenings Fond støttede i 2020 her.