×
×

Iltbehandling i hjemmet

Kroppens reaktion på iltmangel
Når du mangler ilt, stresses hele din krop, og mange organer f.eks. hjerne, hjerte, nyrer og muskler svækkes.

De mest almindelige gener ved iltmangel er:

  • Generel afkræftelse
  • En følelse af at være tung i hovedet
  • Svækket hukommelse
  • Koncentrationsbesvær
  • En dårlig og afbrudt nattesøvn
  • Tunge ben
  • Evt. blålige læber/negle
  • Evt. åndenød
  • Evt. væskeophobning

Hvorfor skal jeg have hjemmeilt?
Dine lunger har svært ved at ilte blodet tilstrækkeligt. Det kan der være flere årsager til. Ofte er det fordi, du har eller har haft en forværring i din lungesygdom eller en infektion, der påvirker dine lungers evne til at ilte blodet til en acceptabel iltmætning.

Da iltmangel belaster din krop og organer, har du brug for at få et ekstra ilttilskud hjemme. Behovet for hjemmeilt-behandling bliver typisk aktuelt, når det ikke er muligt at trappe dig helt ud af din iltbehandling under indlæggelsen.

Derfor er der også oftest taget blodprøver i pulsåren i håndleddet for at afklare, hvor mange liter ilt du har behov for. Formålet med iltbehandling i hjemmet er derfor at sikre, at din krop får tilstrækkelig ilt, så dine organer fungerer bedre, hvilket i sidste ende kan forlænge livet og forbedre din livskvalitet.

Hvor længe skal jeg have hjemmeilt?
I mange tilfælde er iltbehandling kun nødvendig i en periode, da lungerne har brug for længere tid til at komme sig oven på en forværring eller infektion.

Der vil derfor være opfølgning på din iltbehandling efter 1-3 måneder. For andre kan iltbehandling være livsvarig.

Hvorfor kan jeg ikke ophøre med min hjemmeilt behandling?
Nogle mennesker kan opleve, at deres iltmætning ikke stiger nok til, at iltbehandlingen helt kan ophøre. Kronisk iltmangel kan opstå, når der er problemer med transporten af ilt fra dine lunger over i blodet.

Dette kan ske ved forskellige lungesygdomme, hvor KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er den mest almindelige, mens andre årsager fx kan være lungekræft og lungefibrose.


Sidst opdateret: Fredag, januar 20, 2023