×
×

Alle sundhedsprofessionelle bliver efteruddannet

Alle danske sundhedsprofessionelle bliver efteruddannet, når det telemedicinske tilbud skal ud og hjælpe mennesker med lungesygdom. Der er udviklet fælles e-lærningsmateriale. Et helt fantastisk produkt, lyder det ubeskedent fra én af dem, der har sidder for bordenden i planlægningen af efteruddannelsen.

– Vi VIL hjælpe mennesker med lungesygdom. Vi insisterer på, at vores personale kan kick-starte telemedicin som et banebrydende sundhedstilbud, der vil højne livskvaliteten for både mennesker med lungesygdom og andre med kroniske sygdomme.”

Sådan kan man opsummere arbejdet med at sammensætte en dækkende og smidig efteruddannelse i telemedicin. En efteruddannelse, som sikrer, at plejepersonale, læger, sygeplejersker og andre, der har at gøre med lungepatienter, har den viden, de har brug for.

– Det er interessant, hvad vi kan udrette i sundhedssystemet, når vi har patienten i centrum og tager udgangspunkt i, at opgaven bare skal løses. Når vi kan arbejde målrettet, uden at vi hele tiden skal være bekymret for økonomi og deadlines, siger Anne Dalhoff Pedersen, funktionschef i Region Sjælland, der har siddet for bordenden i planlægningen af efteruddannelsen.

Vi har bl.a. udviklet et system, hvor borgerne i en akut situation kan klassificere sig selv som ”grøn”, ”gul” eller ”rød”, så sundhedspersonalet omgående ved, hvilken hjælp de har brug for.


E-læring i moduler
Der er aldrig tidligere tilrettelagt en efteruddannelse i sundhedssystemet, som dækker alle ansatte i kommuner og regioner – og alt det midt imellem. Alle, som har med telemedicin og mennesker med lungesygdom at gøre, har adgang til samme e-lærings-portal.

– Det er en kæmpe fordel og frihed for borgere, at tilbuddet dækker hele Danmark. Det var oplagt, at efteruddannelsen skulle følge samme logik, og jeg mener, der er lavet et helt fantastisk produkt, siger Anne Dalhoff Pedersen.

E-læringsportalen ligger på en åben server, hvor enhver kan finde viden og uddanne sig i det telemedicinske tilbud. Sundhedspersonale kan vælge det kursus, som er målrettet deres funktion – fra læge til SOSU, ergoterapeut og sygeplejerske.

– Erfaringen fra pilotprojekter viser, hvor undervisningen er allermest vigtig: Nemlig hos de såkaldte ”frontmedarbejdere” – det sundhedspersonale, som har den første og hyppigste kontakt med borgeren, forklarer Anne Dalhoff Pedersen.

Viden om lungesygdom er fx en meget lille del af SOSU-uddannelserne, så derfor var denne viden ekstra vigtig at have med i SOSUernes efteruddannelse, mens den praktiserende læge kan springe nogle af disse moduler over.


Patienten overvåger sig selv
I det fremadrettede arbejde med det telemedicinske tilbud til KOL er det ikke helt forkert at sige, at patienterne også bliver efteruddannet – i deres egen sygdom.

– I Region Sjælland har vi udarbejdet det, vi kalder ”selvhjælpsplaner” sammen med borgere med KOL og lægerne på de lungemedicinske afdelinger. Vi har bl.a. udviklet et system, hvor borgerne i en akut situation kan klassificere sig selv som ”grøn”, ”gul” eller ”rød”, så sundhedspersonalet omgående ved, hvilken hjælp de har brug for.

– Vores selvhjælpsplaner er i tråd med den erfaring, borgerne får med tilbuddet, når de flere gange om ugen laver målinger af deres egen tilstand og indrapporterer det. Målingerne gør det tydeligt for borgerne, hvordan de selv kan overvåge deres egen tilstand. Det giver en god tryghed, siger Anne Dalhoff Pedersen.

 

Alle skal vide noget om telemedicin – og Lungeforeningen
Lungeforeningen har siddet med i arbejdsgrupperne, da e-læringskurserne til de sundhedsprofessionelle blev udviklet. Og det har medført en række positive nyheder, fortæller projektleder i Lungeforeningen Ida Corina Jahn.

– Vi mener, at alle i sundhedssektoren skal vide noget om lungesygdom og telemedicin. Der er blevet lyttet til os, og vi kan se frem til, at mange flere sundhedsfaglige fremover får den nødvendige indsigt og viden om lungesygdomme, som er så uhyre vigtig for både mennesker med lungesygdomme og deres pårørende, siger hun. Især glæder hun sig over, at tilbuddets e-læringsmateriale indeholder et standardmodul med en præsentation af Lungeforeningens tilbud til mennesker med lungesygdom.

– Vi har igennem mange år stødt på sundhedsprofessionelle, som ikke kendte Lungeforeningen og derfor ikke henviste mennesker med lungesygdomme til at se nærmere på vores tilbud. Fremover vil langt flere mennesker med lungesygdom nu lære Lungeforeningen at kende, og vi glæder os til at stille vores viden, redskaber, netværk og rådgivning til rådighed.

E-læringskurserne ligger også tilgængelige på Lungeforeningens hjemmeside på Lunge.dk/telemedicin

Tags: 
Sidst opdateret: 
Tirsdag, februar 1, 2022