×
×

Iltbehandling

Iltbehandling er et højt specialiseret medicinsk behandlingstilbud, som du får tilbudt, hvis dine lunger har svært ved at ilte blodet tilstrækkeligt. Det kan ske, hvis din lungesygdom er forværret, eller hvis du har fået en infektion. I sådan en situation vil dine lungers evne til selv at ilte blodet til en acceptabel iltmætning blive udfordret, og så kan du få behov for et ekstra ilttilskud. For nogle vil behandlingen være i en kortere periode, for andre vil den være livslang.

Iltbehandling i hjemmet kan blive nødvendig for mennesker med KOL, lungefibrose, lungekræft eller andre sygdomme i lungerne hvor kroppens normale iltning udfordres. Når Iltbehandling vurderes nødvendigt er det vigtigt, at du anvender den 15-24 timer i døgnet.


Livet med iltbehandling
Især i starten kan det være svært at vænne sig til at bruge ilt. Mange oplever det som grænseoverskridende at vise sig med sin ilt over for naboer, familie, venner eller bekendte, og har det med at isolere sig for en periode. Det kan derfor være en god idé, at du tager
nogle små ture ad gangen i starten og gerne, når der ikke er så mange mennesker på gaden, så du kan vænne sig til at færdes udenfor hjemmet med ilt.

Det er nye vaner, som skal indarbejdes, og du skal vænne dig til, at din sygdom bliver synlig. Efterhånden som tiden går, vænner de fleste sig til situationen. Især, når de opdager fordelene ved ilten, vil ulemperne træde i baggrunden.


Åndenød er ikke altid et tegn på iltmangel
Mange tror, at åndenød er tegn på iltmangel, men åndenød er blot et udtryk for, at kroppen skal arbejde ekstra hårdt. Du kan også opleve åndenød ved svært hjertesvigt, væske på lungerne, angst/nervøsitet eller hvis du i en kortere periode har været inaktiv på grund af sygdom. Inaktivitet reducerer hurtig muskelmassen. Jo færre muskler du har, jo mere skal de resterende muskler arbejde. Derfor vil du opleve, at du skal trække vejret mere end du plejer under aktivitet. Ved at styrke musklerne evt. ved træningsøvelser hjemme, via lunge-rehabilitering eller via andre træningstilbud kan åndenøden minimeres. Studier har vist, at tidlig rehabilitering senest 4 uger efter sygdom kan nedsætte dødeligheden og øge livskvaliteten.

Få inspiration til øvelser på www.lunge.dk/traening

 

Kroppens reaktion på iltmangel
Når du mangler ilt, stresses din krop. Muskler og organer som hjerne, hjerte og nyrer svækkes. De mest almindelige gener ved iltmangel er:

  • Generel afkræftelse
  • En følelse af at være tung i hovedet
  • Svækket hukommelse
  • Koncentrationsbesvær
  • En dårlig og afbrudt nattesøvn
  • Tunge ben med væskeophobning
  • Åndenød

Hvis iltbehandlingen anvendes korrekt mindskes ovenstående gener.

Kan man få for meget ilt?
Ja, man kan godt få for meget ilt. Derfor bestemmes mængden af ilt ved en blodprøve. Du skal derfor kun tage den mængde ilt, der er aftalt med lægen eller lungesygeplejersken.

Sundhedsfaglig redaktør: 
Laila Barkani, klinisk sygeplejespecialist, Bispebjerg Hospital
Sidst opdateret: 
Fredag, februar 11, 2022