×
×

Robot giver tryg iltbehandling derhjemme

Snart bliver det muligt for nogle lungepatienter at få automatisk iltdosering i hjemmet ved hjælp af en robot, der hele tiden kan tilpasse ilten. Håbet er færre indlæggelser og mere trygge patienter.

Iltrobotten O2matic har fået meget omtale i løbet af 2020, fordi den har været guld værd, når hospitalspersonalet skulle tilpasse ilten til patienter med COVID-19. Robotten vandt allerede inden corona en pris for at forbedre iltbehandlingen for lungepatienter, hvor ambitionen er at forbedre lungepatienters livskvalitet, forkorte indlæggelsestiden og spare sygehuspersonalets tid.

Robotten fungerer ved, at den automatisk doserer ilt til lungepatienter, så de hele tiden får den rette mængde, mens de er indlagt.


Robot giver tryg iltbehandling derhjemme
Snart bliver det muligt for nogle lungepatienter at få automatisk iltdosering i hjemmet ved hjælp af en robot, der hele tiden kan tilpasse ilten. Håbet er færre indlæggelser og mere trygge patienter. Nu er en videreudvikling af robotten ved navn O2matic HOT snart klar til brug.

Den fungerer i store træk som sin søster, men er tilpasset, så lungepatienterne kan bruge den derhjemme. Det fortæller Ejvind Frausing, der er specialeansvarlig overlæge på Lungemedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital og har været med til at udvikle robotten.

– Lungepatienterne skal selv måle deres iltoptag et par gange om dagen, eller hvis de får det skidt. Så tilpasser robotten iltniveauet herefter. Vi håber, at det kan mindske antallet af indlæggelser, fordi vi holder patienternes sygdom mere stabil med den præcise iltbehandling, fortæller  Ejvind Frausing.


Trygge patienter har det bedre
Iltrobotten er særligt egnet til mennesker med svær KOL, men kan også bruges af andre lungepatienter, der har brug for ilt. For lungepatienter har det stor betydning, at de har det rette iltoptag i blodet. Både for lidt ilt og for meget ilt kan forværre sygdommen. For eksempel kan både for lidt og for meget ilt give skader på organerne, som man på grund af manglende symptomer først ser sent i forløbet. Selvom formålet er at stabilisere patienternes sygdom, så er der et andet parameter, som lægerne og forskerne primært kigger
på.

– Vi er optagede af det, vi kalder helbredsrelateret livskvalitet. Altså trives patienterne i hjemmet, og oplever de symptomer på angst og depression sammen med åndenød og hoste. Her spiller trygheden en vigtig rolle. Hvis patienterne er usikre på, om de får den rette mængde ilt, kan det i sig selv påvirke deres vejtrækning og føre til indlæggelse. Derfor er formålet at gøre lungepatienterne så trygge som muligt i deres eget hjem, forklarer Ejvind Frausing.


O2matic kan åbne op for flere muligheder
En af dem, der har fuldt O2matic tæt fra sidelinjen er Howraman Meteran, der er læge og ph.d. ved Medicinsk Afdeling, Lungemedicinsk Sektion på Herlev-Gentofte Hospital. Han ser et stort potentiale i den nye robot.

– Alt vi kan gøre for at forhindre, at lungepatienter bliver indlagt, er et forsøg værd. Man ved, at indlæggelser kan forværre tilstanden i lungesygdommen, fordi forholdene uden for hjemmets rammer påvirker kroppens evne til at komme sig ovenpå en infektion. Samtidig kan O2matic give tryghed i maven for både læge og patient, når patienten ringer med åndenød, og lægen skal vurdere, om der er behov for indlæggelse. Hvis iltrobotten viser stabile tal, kan lægen guide patienten i hjemmet i stedet for sende vedkommende på hospitalet, forklarer han.

Howraman Meteran ser også muligheder i, at robotten kan give et mere nuanceret billede til det lægefaglige personale under de løbende lungefunktionskontroller.

– Fordi robotten hver dag måler og tilpasser patientens iltniveau, kan lægen bedre se, hvordan patientens tilstand udvikler sig over en periode og tilpasse behandlingen herefter. Hvis man kombinerer O2matic med andre hjemmemålinger som for eksempel måling af astmapatienters peakflow, så ser jeg store muligheder i teknologien, siger han.

Både han og Ejvind Frausing understreger dog, at hverken iltrobotten eller andre teknologier kan erstatte kontroller og lægelige vurderinger på hospitalet. I stedet skal teknologien ses som et ekstra element, der er med til at forbedre behandlingen.

 

Sådan fungerer 02matic
Iltrobotten O2matic er i dag implementeret på mange lungemedicinske afdelinger i landet. Når lungepatienter bliver indlagt, har de typisk brug for ilt, der hidtil er blevet doseret manuelt af en sygeplejerske fra 10 og helt op til 50 gange om dagen for de mest syge.

Robotten sikrer automatisk dosering, så plejepersonalet ikke skal forstyrre patienten lige så ofte og dermed også har mere tid til andre plejeopgaver.

Den nye O2matic HOT er derimod udviklet til hjemmebrug. Normalt kommer lungepatienter til kontrol eller besøges af en iltsygeplejerske hver tredje måned, hvor ilten doseres efter tilstanden til målingen. Med O2matic bliver niveaet i stedet tilpasset hver dag, og man håber derfor at kunne undgå pludselig forværring i lungesygdommen og dermed også mindske antallet af indlæggelser. Den største fordel er, at robotten giver mere tryghed for patienten – både på hospitalet og i hjemmet. O2matic HOT forventes at blive testet i hjemmene i løbet af foråret.

Sidst opdateret: 
Fredag, februar 12, 2021