×
×

Hvordan sikrer jeg mig, at mit barn kan følge med i skolen og ikke bliver udelukket af klassefællesskabet?

Spørgsmål

Mit barn er 7 år og går i skole. Desværre er hun ofte syg, da hun har en medfødt sjælden lungesygdom og derfor ikke har mange kræfter.  Jeg får tabt arbejdsfortjeneste og er hjemme fuld tid fra mit arbejde, så jeg kan passe hende, når hun ikke går i skole.  Kan du hjælpe mig med, hvad reglerne er for undervisning af syge børn, og hvordan sikrer jeg mig, at hun kan følge med i skolen og ikke bliver udelukket af klassefællesskabet?

Svar

Svar Susanne Kitaj, socialrådgiver:

Det er altid udfordrende, når man har syge børn, som samtidig gerne skal følge med i skolen både fagligt og også socialt. Det er skolen, der har pligt til at sørge for sygeundervisning, når der er længere tids sygdom.

Skolen skal senest efter 3 ugers sygdom (15 skoledage) tale med forældrene om tilrettelæggelse af sygeundervisning. Skolen skal sørge for, at der etableres sygeundervisning i hjemmet. Du har også mulighed for selv at undervise dit barn, hvilket kan være en god ide, da du er hjemme og modtager tabt arbejdsfortjeneste. Alternativt er det en lærer fra skolen, som kommer hjem til jer og underviser. Omfanget af undervisning skal tilpasses barnets alder, og hvad hun magter i forhold til sin sygdom. Målet med undervisningen er, at hun kan vende tilbage i skolen og følge med fagligt på et tidspunkt.

Alle skoler har en PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning). De skal være behjælpelige med, at dit barn trives bedst muligt i sin klasse og skal rådgive både jer som forældre og læreren i klassen. PPR har både psykologfaglige og pædagogiske kompetencer at bidrage med.

www.lunge.dk/børn