×
×

Børn og unge, som er pårørende, skal have ret til hjælp

Sidst opdateret: 
13-01-2022

Tusindvis af børn får ikke den nødvendige hjælp, når deres forældre eller søskende bliver ramt af sygdom. ​Danske Patienter opfordrer Folketinget til at vedtage et forslag om retten til hjælp for børn som pårørende. Det skal forpligte regioner og kommuner til at sikre en national praksis, der reducerer sygdom og dårlig trivsel blandt børnene. Lungeforeningen er blandt de i alt 18 organisationer, som står bag støtteerklæringen. 

Hvert år oplever op mod 125.000 børn og unge at have en alvorligt syg forælder eller søskende. Psykisk og fysisk sygdom eller dødsfald i familien kan for børn som pårørende medføre øget risiko for sygdom og sociale problemer, hvis ikke de får den rette hjælp. Men den støtte er der mange børn, der ikke får i dag.

Derfor er Danske Patienter sammen med 17 andre organisationer, heriblandt Lungeforeningen, gået sammen om en støtteerklæring, der opfordrer Folketinget til at vedtage beslutningsforslaget B 23 om børns ret til hjælp som pårørende.

 

Få kender til Sundhedsstyrelsens anbefalinger
En undersøgelse fra Det Nationale Sorgcenter viser, at selvom Sundhedsstyrelsen har formuleret klare anbefalinger for, hvordan børn og unge som pårørende skal hjælpes, så efterleves de ikke i praksis. Faktisk svarer tre ud af fire hospitalsledere, at de slet ikke kender til anbefalingerne. 

I Norge og Sverige har man allerede - for mere end 10 år siden - taget skridtet med lovgivning om børn som pårørende. I Norge har lovgivningen ført til et større fokus på børn som pårørende, børneansvarlige på alle afdelinger og et nationale kompetencecenter. Det er på tide, at Danmark følger trop.