×
×

Børnelungefonden uddeler millionbeløb til forskning

Børnelungefonden uddeler millionbeløb til forskning

Børnelungefonden kan for første gang give et stort millionbeløb til forskning i kritiske lungesygdomme hos børn.

En vigtig milepæl i forskningen af børnelungesygdomme er dermed nået for lungesyge børn og deres familier, der længe har følt sig overset i det danske sundhedsvæsen.

Den flotte uddeling på seks millioner kroner til forskning stammer fra nordens største motions- og indsamlingsløb, Team Rynkeby Skoleløbet, som i Danmark donerer alle indsamlede midler til Børnelungefonden.

Det er Lungeforeningen, som i 2014 tog initiativ til at stifte Børnelungefonden.

Målet er at understøtte ny forskning til bedre diagnostik, behandling og forebyggelse af kritiske lungesygdomme hos børn.

 

Se indslaget Stor donation til lungesygebørn i nyhederne på TV2 Lorry.

 

I Børnelungefonden glæder formand Søren Houman sig over starten på en meget vigtig forskningsindsats:

- Vi står ved begyndelsen af en forskningsindsats på børnelungeområdet, som længe har været underprioriteret. I år har vi modtaget ansøgninger for et samlet beløb fire gange større, end vi kan uddele. Interessen fra forskerne har været overvældende og ambitiøs, og der er arbejde, som bør støttes i mange år frem, siger han.

Forskningsudvalget i Børnelungefonden valgte i alt fem videnskabelig forskningsprojekter til at modtage midler. Heraf fik særligt to strategisk vigtige områder den største del af midlerne.

 

Medfødte eller tidligt opståede kritiske lungesygdomme hos børn

Vores viden om medfødte eller meget tidligt erhvervede lungesygdommes ”naturlige” udvikling og langsigtede prognoser er mangelfuld og kræver yderligere forskning.

For disse sygdomme gælder også, at mængden af evidensbaserede behandlinger er meget lille. Et paraplyprojekt, der sætter fokus på disse kritisk lungesyge børn med en palet af forskningsprojekter, er derfor modtager af støtte fra Børnelungefonden.

- Sygdommene er tilstede allerede fra fødslen eller opstår i de første leveår, hvilket ofte forhindrer, at lungerne udvikler sig normalt. Sygdommene medfører risiko for svært nedsat fysisk aktivitet, nedsat livskvalitet og lungefunktion, eventuelt tidlig død og kræver mange gange ekstraordinære og belastende behandlinger, siger Kim Gjerum Nielsen, som er overlæge, dr. med, klinisk forskningslektor ved Københavns Universitet og leder af Dansk Børnelunge Center på Rigshospitalet.

- Bevillingen vil give et solidt afsæt for igangsættelse af vigtige forskningsprojekter inden for flere af disse områder og vil kunne bane vejen for etablering af et professorat til varetagelse af denne livsvigtige forskning i bedre diagnostik, behandling og forebyggelse af kritiske lungesygdomme hos børn, forklarer han.

Børnelungefonden støtter projektet med 3.303.500 kr.

 

Ukendte årsager til svære astmasymptomer og -anfald

Med understøttelsen af et professorat på Dansk BørneAstma Center, giver Børnelungefonden også støtte til forskning i forbedret behandling af svære lungesygdomme hos børn og særligt svær astma.

Det er Dansk BørneAstma Center, som modtager midler til indstiftelse af et professorat til forskning i behandling af lungesygdomme hos børn - og særligt svær astma.

- Mange børn har svære astmasymptomer på trods af medicinsk behandling, men årsagerne til dette er endnu ukendte. Vi er utroligt glade for, at vi nu med professoratet kan komme i gang med at klarlægge disse årsager samt at blive bedre til at forudsige astmaanfald og dermed forbedre behandlingen, siger Hans Bisgaard, professor ved Københavns Universitet og leder af et stærkt forskningsteam på Dansk Børneastma Center.

Børnelungefonden støtter projektet med 2.205.192 kr.

Uddelingen på seks millioner kroner til forskning stammer fra den donation på i alt 10,4 millioner kroner, som 115.000 skoleelever løb ind til Børnelungefonden i forbindelse med Team Rynkeby Skoleløbet tidligere på året.

 

Læs mere

Om Børnelungefonden
Om Team Rynkeby Skoleløbet
Om forskningsuddeling i Børnelungefonden    
Seneste nyt fra Børnelungefonden
Personlige historier om lungesyge børn og unge

Download oversigt over Børnelungefondens uddeling til forskning i lungesygdomme hos børn

Se Team Rynkeby News om Børnelungefondens uddeling