×
×

Dårlig luft i skolen

De seneste 10-15 år har vist vedvarende nedslående resultater, når det kom til skolernes indeklima.

Det selv om indeklimaforskere slet ikke forstår, at fx CO2-niveauer og temperaturer ikke bliver prioriteret højere at forbedre luftkvaliteten på landets skoler.

I et nyt forskningsprojekt har to forskere fra DTU Bygs Center for Indeklima og Energi afprøvet forskellige løsningsmuligheder for at forbedre klasseværelsers ventilation.

Inden forskerne kom så langt, skulle det måle niveauerne af luftkvalitet i fem klasser på en skole i Nordsjælland.

Og selvom forskerne på forhånd havde en forventning om, at de ville finde temmelig ringe niveauer af luftkvalitet i de fem klasser, blev de alligevel noget chokerede, da de forsøgte at måle på CO2-niveauerne i lokalerne. Fordi måleudstyret gav op. Det chokerende resultat var, at udstyret slet kunne ikke nå så høje niveauer.

 

Løsningsforslag

Siden omkring årtusindskiftet har DTU målt i mere end 2.000 klasseværelser.

De har blandt andet vist, at indeklimaet – heriblandt udluftning – var for dårligt i mere end halvdelen af dem.

Hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær er nogle af de umiddelbare symptomer på dårlig luft.

I projektet har forskerne udviklet en række løsningsforslag til at gøre noget ved det virkelig ringe, niveau af luftkvalitet.

Læs de fem forskellige løsningsforslag på den ringe luftkvalitet i artiklen Chokerende luftmåling fra nordsjællandsk skole: Måleudstyr gav op på videnskab.dk

 

Er børn med lungesygdomme særligt udsatte?

Ofte rapporteres konsekvenserne ved dårlig luft i skolerne som hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær.

Og der er nok også de mest almindelige beskrevne symptomer især nå man har fokus på børnenes selvrapporterede symptomer.

Der vil ikke være nogen børn som kan beskrive lungesymptomer eller gener ved den dårlige luftkvalitet med mindre de har en i forvejen kendt lungesygdom eller svær astma.

Men det er ingen tvivl om at den dårlige luftkvalitet med ringe indhold af ilt, svækker lungesyge som raske børns præstationer -både de mentale og fysiske.

 

Læs mere

Lungesygdomme hos børn og unge
Astma hos børn og unge