×
×

Hæder til børnelungelæger i hele landet

Børnelungefonden og selskab for børnelunge- og børneallergilæger DSPAP (Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi) hædrede ved DSPAPs årsmøde 18.-19. januar 2019 tre børnelungelæger for deres forskning. 


Rikke Mulvad Sandvik, reservelæge, PhD-studerende, Dansk BørneLungeCenter, Rigshospitalet
Rikke Mulvad Sandvik modtog et rejselegat på 8.000 kr. som tilskud til studieophold ved Erasmus Medical Center Sophia Children’s Hospital i Rotterdam. Formålet med opholdet er oplæring i vurdering af CT-scanninger som led i Rikkes PhD-studie omhandlende cystisk fibrose.


Christian Jakob Carlsson, reservelæge, PhD-studerende, Dansk BørneAstma Center, Herlev-Gentofte Hospital
Christian Jakob Carlsson modtog prisen for årets bedste foredrag på 1000 kr. Studiet omhandler en ny metode til at forudsige effekten af behandling med antibiotika hos småbørn med astma. Perspektivet er at opnå bedre behandling og undgå overforbrug af antibiotika.


Helene Elgaard Kobbernagel, reservelæge, PhD-studerende, Dansk BørneLungeCenter, Rigshospitalet
Helene Elgaard Kobbernagel modtog prisen for årets poster på 1000 kr. Hendes forskning omhandler sygdommen primær cilie dyskinesi (PCD). PCD skyldes en medfødt defekt af fimrehårene i nogle af kroppens slimhinder, hvilket medfører ophobning af slim i luftvejene, hyppige infektioner og risiko for lungeskade. I det aktuelle studie undersøgte Helene værdien af en ny metode til at vurdere livskvaliteten hos patienter med PCD, hvilket blandt andet er vigtigt for at kunne måle effekten af behandlingen.   

Direktør i Børnelungefonden og Lungeforeningen Anne Brandt overrakte priserne:

Det er så glædeligt at deltage i børnelungelægernes faglige årsmøde og være vidne til at alle de gode og interessante resultater og perspektiver, som forskerne fremlægger. Jeg er både stolt og glad over at kunne hædre og støtte op om det store og vigtige arbejde, som de dygtige forskere, mange i en meget travl klinisk hverdag, udfører. Et arbejde der er livsvigtigt for små lungepatienter og deres familer, fordi det giver dem håb.

Formand for børnelungelægernes faglige selskab DSPAP, Klaus Bønnelykke, var også glad for i samarbejde med Børnelungefonden at kunne hædre sine kollegaer:

Børnelungeområdet er desværre alt for overset i både sundhedsvæsnet og forskningsverdenen, så det betyder rigtig meget, at vi i dag kan sætte ekstra fokus på nogle af de gode forskningsprojekter og resultater, som mine dygtige kollegaer i hele landet fremkommer med. 

Priserne og legatet blev sponsoreret og uddelt af Børnelungefonden, der er stiftet på initiativ af Lungeforeningen i 2014.

Børnelungefonden støtter forskning, uddannelse og oplysning om børnelungesygdomme.

Samtidig støtter Børnelungefonden aktiviteter, der støtter og hjælper lungesyge børn og deres familier i en hverdag præget af alvorlig sygdom.

Børnelungefonden uddelte på samme møde 5,3 mio. kr. til forskning i børnelungesygdomme. Uddelingen af millioner til forskning i børnelungesygdomme er mulig på grund af Team Rynkeby Skoleløbene, hvor 108.000 skolebørn over hele landet i 2018 løb for børn med kritiske lungesygdomme. Team Rynkeby donerer igen i 2019 hele overskuddet fra Team Rynkeby Skoleløbene til Børnelungefonden.

Se hvem Børnelungefonden støttede i 2018. 

Læs også nyheden "Millioner til syge børnelunger"

Læs mere om Børnelungefondens støtte til forskning i børnelungesygdomme.