×
×

Lungeforeningen deltog i nordisk workshop om brugen af telepresence teknologi i undervisningssammenhæng

Sidst opdateret: 
29-04-2022

Under titlen ’How can we best support schools in using telepresence robots for children with school refusal behavior?’ deltog Lungeforeningen i en tredages workshop i Oslo den 20.-22. april 2022.

Workshoppen var arrangeret af Telepresence Experience Network (TEN), som er et europæisk netværk, der ønsker at udbrede information omkring brugen af telepresence teknologi i undervisningssammenhænge i Europa med det formål, at skabe let adgang til telepresence teknologi for dem, som har gavn af det.

Deltagerne ved workshoppen var bl.a. kommuner, lærere, patientorganisationer, forskere og telepresence-teknologi firmaer fra både Danmark, Sverige og Norge, hvilket gav rig mulighed for erfaringsudveksling på tværs af sektorer og landegrænser.


Fra udfordring til løsning på tre dage

Workshoppen var udformet som et såkaldt design sprint, hvor deltagerne i grupper i løbet af de tre dage workshoppen varede udviklede koncepter, der skal gøre netværket og andre aktører i stand til bedre at understøtte skoler i at bruge telepresence-robotter i forbindelse med børn, som har problematisk skolefravær.

Workshoppens form gav mulighed for interessante diskussioner og stor iderigdom i grupperne på tværs af erfaringer og faglighed, samtidig med at der ved workshoppens afslutning blev fremlagt seks konkrete bud på understøttende indsatser.


Lungeforeningen udvikler materiale til at understøtte skoler og elever i at bruge telepresence-robotter 

Lungeforeningen har gennem de seneste år med støtte fra Danske Handicaporganisationer og Nordea-fonden arbejdet med at afprøve om telepresence-robotter kan hjælpe børn og unge, som på grund af en lungesygdom har et højt skolefravær.

Antropolog og projektleder i Lungeforeningen, Lena Lykke Jeppesen, som også deltog på workshoppen i Oslo fortæller:

’Børn og unge, som har en lungesygdom, er desværre ofte også ramt af højt skolefravær. Det kan have store konsekvenser for børnenes faglige og sociale trivsel og ikke mindst deres mulighed for senere i livet at få en uddannelse være en del af samfundets fællesskab. Derfor ser vi i Lungeforeningen med stor nysgerrighed på, hvordan man via teknologi kan skabe forbindelser og genveje til fællesskabet’.

Netop nu er Lungeforeningen ved at udvikle et digitalt materiale i form af en hjemmeside, som indeholder viden, guides og gode råd til, hvordan man bedst kommer i gang med at bruge en telepresence-robot. Materialet henvender sig til både skoler og elever og kan bruges uafhængigt af diagnose og robot-type.

’Vores håb og ønske er, at vi med materialet kan støtte og lette andres opstart og brug af telepresence-teknologi i undervisningssammenhæng således, at flere børn med kronisk eller langvarig sygdom får mulighed for at være en del af fællesskabet’, siger Lena Lykke Jeppesen.

Læs mere om Lungeforeningens arbejde med telepresence-robotter

Læs mere om Telepresence Experience Network