×
×

Lungesyge børn og genåbningen?

Printer-friendly version
Sidst opdateret: 
08-04-2020

Kære alle forældre til lungesyge børn

Hvordan forholder man sig til den delvise genåbning af skoler og institutioner? . 

Lungeforeningen er i løbende kontakt med både sundhedsmyndigheder, hospitalernes børnelungeafdelinger og repræsentanter for landets skoler. 

Her på siden har vi samlet nogle af de mest generelle råd. Siden vil blive opdateret løbende.

 

Børn med mild og velbehandlet astma

“Heldigvis bliver børn mildere ramt af COVID-19 end voksne, og det ser også ud til at gælde langt de fleste børn med astma. Derfor behøver man ikke være nervøs for at sende sit barn i skole, selv om det har astma, hvis sygdommen er velbehandlet. For nogle få børn med svær astma, vil det være relevant at beskytte dem ekstra ved at holde dem hjemme. Det bør foregå i samråd med den speciallæge, der behandler barnet.”

Klaus Bønnelykke, Klinisk professor, Herlev-Gentofte Hospital, COPSAC og formand for Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi.

 

Børn med kritiske lungesygdomme inklusive svær astma og cystisk fibrose

Dansk Pædiatrisk Selskab skriver:

"Børn der er i ”særlig risiko” tilrådes på nuværende tidspunkt at blive passet i hjemmet. Dette gælderogså børn, der forud for SARS CoV2 epidemien ikke kunne passes uden for hjemmet. Øvrige børn kan starte i dagtilbud og skole."

"Enkelte børn er kontaktet direkte, idet man ved individuel lægelig vurdering skønner, at de er i større risiko for COVID-19.Vuderingen af, hvilke børn der er i ”særlig risiko” vil ændre sig i takt med at vi får mere viden og erfaring. Det er vigtigt at understrege, at også børn i ”øget risiko” forventes at klare COVID-19 uden alvorlig sygdom."

Se retningslinjer og defitnitionen på risikogrupper her:
Skolestart og risikobørn i henhold til Covid-19

DPS skriver videre: "Er du i tvivl ift. start i institution eller skole skal du rette henvendelse til din patientansvarlige læge."

 

Tal også med skolen

Fra Claus Hjortdahl, formand for Skolelederforeningen, lyder det:

”Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Forældre til børn som kan være i en særlig risikogruppe skal kontakte barnets skoleleder både på vegne af barnet og vedrørende søskende på skolen. Jeg er overbevist om, at skoleledelsen vil hjælpe med at finde gode løsninger. Men man skal nok forberede sig på, at det kan tage tid. Jeg forudser derfor, at der for mange vil være behov for at fortsætte hjemmeundervisningen nogle dage – måske en uge eller mere -  indtil ens skole har fundet frem til de nye løsninger.”

 

Hverdagen skal fungere

Anne Brandt, direktør for Lungeforeningen, opsummerer:

”Det er en ekstrem svær tid for forældrene til de lungesyge børn. Vi vil løbende her på siden hjælpe med at hjælpe med at forstå retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen i det omfang, der er behov for det. Lige nu skal vi huske, at der arbejdes på højtryk både blandt læger, i institutionerne og på skolerne for at finde de bedste løsninger. Det skal vi give tid til. Vi kan derfor ikke forvente at have alle svar med det samme selvom vi meget gerne ville. Samtidigt arbejder vi her i Lungeforeningen på at skaffe midler til at finansiere løsninger, der kan forbedre hjemmeundervisningen for de børn, som kommer til at fortsætte i isolation. De skal have en hverdag til at fungere og kunne følge med i skolen – både fagligt og socialt.” 

Børn med kroniske lungesygdomme (undtagen mild og velbehandlet astma) er ifølge Sundhedsstyrelsen betegnet som  "særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med ny coronavirus/COVID-19". Derfor anbefales det generelt, at man som forældre til børn i risikogruppen søger individuel rådgvning hos den behandlende læge og til barnets skole

Sundhedsstyrelsens vejledning om genåbning af skoler og fritidshjem

Sundhedsstyrelsens vejledning om genåbning af dagtilbud

Lungeforeningens corona-information: Hvad skal du være opmærksom på som lungesyg? 

Generelt om kronisk syge børn og skolegang