×
×

Silke og August sagde hej til over 100 lunge- og allergisygeplejersker via robotter

Sidst opdateret: 
01-04-2022

Lungeforeningen var til stede, da engagerede sygeplejersker fra hele landet mødtes til Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejerskes (FSLA) landskursus den 17.-19. marts 2022 i Svendborg. På programmet var en perlerække en af topaktuelle indlæg med nyeste viden indenfor lungeområdet.

Mens deres kammerater var gået på weekend, mødte syvårige Silke og 11-årige August fredag eftermiddag op for at fortælle over 100 lunge- og allergisygeplejersker om en vigtig sag. Silke og August, var dog ikke fysisk til stede i Svendborg, men deltog hjemmefra. Begge børn har nemlig fået en såkaldt telepresence-robot, som lige nu uddeles gratis gennem Lungeforeningen til lungesyge børn og unge, som misser mange skoledage og sociale fællesskaber på grund af sygefravær, behandling og hospitalskontroller.

Robotten fungerer som en stedfortræder, som gør det muligt for barnet at være til stede i klassen hjemmefra. Via en app kan barnet være med i klassen via videostreamning og barnet kan endda selv styre og køre robotten. Og det var netop via en sådan robot, at Silke og August deltog på FSLA for at vise landets lungesygeplejersker, hvordan teknologi kan være et forbindelsesled til sociale fællesskaber for mennesker ramt af en lungesygdom.

’Under COVID-19-pandemien har alle danskere prøvet, hvad det vil sige at være isoleret og ikke kunne være en del af fællesskabet. For børn og unge, som er ramt af en lungesygdom, er dette desværre et vilkår, de altid lever med. Men vi har også alle oplevet, hvordan teknologi kan hjælpe os med at fastholde forbindelsen til hinanden. Derfor ser vi i Lungeforeningen et stort potentiale i digitale løsninger – og vi er meget glade for at have fået muligheden for at give lungesyge børn og unge en telepresence-robot, så det kan fastholde kontakten til skolen og deres kammerater’ Siger projektleder i Lungeforeningen Lena Lykke Jeppesen.


Når Lungeforeningen har valgt at invitere Silke og August med til FSLAs landskursus, er det for at udbrede kendskabet telepresence-robotters potentiale og Lungeforeningens aktuelle tilbud.

’Sygeplejerskerne er en nøgleperson i den faste kontakt med barnet og har en unik indsigt i, hvordan sygdommen påvirker barnets hverdagsliv – og herunder også skolegang. Derfor er det vigtigt for os at være til stede her i dag, for at vi sammen kan gøre en indsats for at hjælpe disse børn ind i fællesskabet’. Fortsætter Lena Lykke Jeppesen

 
Et fagligt program spækket med masser af nyeste viden indenfor lungeområdet

Foruden de to robotter, var Lungeforeningen repræsenteret på landskurset med et indlæg fra administrerende direktør Anne Brandt, samt en stand, hvor pauserne gav anledning til gode snakke om de mange tilbud til både børn og voksne, samt hvordan Lungeforeningen kan samarbejde med landets lungesygeplejersker om at understøtte mennesker ramt af lungesygdom i at mestre hverdagslivet og få mere livskvalitet. Ligeledes havde deltagerne mulighed for selv at prøve at styre en telepresence-robot, sammen med Lungeforeningens studentermedhjælper Sille Kjærgaard Beck, som til dagligt læser til ingeniør i sundheds- og velfærdsteknologi på Syddansk Universitet.

’Det er opløftende at være til stede her og mærke det store engagement fra alle de sygeplejersker, der til dagligt gør en enorm indsats for at hjælpe landets mange lungepatienter – og særligt efter nogle år med Corona-pandemien, hvor vigtigheden af lungespecialet for alvor er kommet frem i lyset.’ Siger Anne Brandt, administrerende direktør i Børnelungefonden og Lungeforeningen.


FSLA bød på et fagligt spækket program med mange interessant indlæg om både sygeplejefagets vigtige udvikling, men nyeste viden om blandt andet biologisk behandling ved lungesygdomme, evidensbaseret iltbehandling, lungekirurgiske behandlingsmuligheder, sarkoidose, samt en status på cystisk fibrose, hvor der i disse år sker banebrydning indenfor behandling.

 

Kender du et lungesygt barn eller ung, der kunne have brug for en robot?

Kender du et lungesygt barn eller ungt menneske, som kæmper med hjemmeisolation og meget sygefravær i skolen eller på deres ungdomsuddannelse, så kan du læse mere og tilmelde dig her: www.lunge.dk/robot

En telepresence-robot kan blandt andet bruges i forbindelse med:

  • Fravær i længere perioder
  • Fravær på grund af hospitalskontroller
  • Enkeltvise, men hyppige fraværsdage
  • At tage nogle af skoledagens timer hjemmefra
  • Få besøg af legekammerater og familie via robotten

Lungeforeningens arbejde med telepresence-robotter er muliggjort med støtte fra Nordea-fonden og Danske Handicaporganisationer.