×
×

Team Rynkeby udsætter deadline for indbetalinger

Der har været for meget forvirring om den måde, man indbetaler sponsorater til Team Rynkeby Skoleløbet på. Derfor har Team Rynkeby Fonden nu besluttet at udsætte deadlinen for indbetalinger.

Team Rynkeby Fondens beslutning om at gå over til elektronisk betaling af sponsorbidrag i forbindelse med Team Rynkeby Skoleløbet har givet anledning til så mange spørgsmål og så meget forvirring, at Team Rynkeby Fonden nu har besluttet at udsætte deadlinen for indbetalinger.

Det fortæller Team Rynkeby Fondens direktør, Carl Erik Dalbøge.

- Det er første gang, at vi gennemfører Team Rynkeby Skoleløbet med elektroniske indbetalinger, og vi må nok erkende, at vores digitale platform har givet anledning til for mange henvendelser fra sponsorer, der ikke har kunnet gennemføre betalinger af den ene eller den anden grund. Derfor har vi nu besluttet at udsætte deadlinen for indbetalinger med godt to uger, siger Carl Erik Dalbøge.

Deadlinen bliver derfor flyttet fra den 28. april til den 14. maj 2017.

- De ekstra to uger vil vi nu bruge på at supportere de sponsorer, der endnu mangler at indbetale sponsorater, siger Carl Erik Dalbøge, der i den forbindelse oplyser, at nogle sponsorer oplever tekniske udfordringer, når de anvender deres mobil eller tablet til at tilgå indbetalingssiden på www.team-rynkeby.dk/støt

 

Toppen er ikke nået

Ifølge Team Rynkeby-direktøren er der noget, der tyder på, at der fortsat er mange indgåede sponsorater, der mangler at blive betalt.

- Vi kan se, at antallet af indbetalinger har været støt stigende den seneste uge, og der er ikke noget, der tyder på, at vi har nået toppen. Set i lyset af de udfordringer, vi har haft med vores elektroniske indbetalingsplatform, så tør vi simpelthen ikke lukke ned for indsamlingen nu. Vi synes, at eleverne fortjener, at vi gør en ekstra, helhjertet indsats for at få alle sponsorater med, inden vi overdrager pengene til Børnelungefonden, siger Carl Erik Dalbøge.

Den 17. maj offentliggør Team Rynkeby Fonden, hvor mange penge der er blevet samlet ind i forbindelse med Team Rynkeby Skoleløbet 2017.

Hvis du fortsat mangler at indbetale et sponsorat til et barn, der har deltaget i Team Rynkeby Skoleløbet, så skal du gøre følgende:

  1. Klik ind på www.team-rynkeby.dk/støt
  2. Skriv navnet (eller dele af navnet eller adressen) på elevens skole. Vælg den rigtige skole på den liste, der popper op.
  3. Udfyld oplysningerne (hvis du udfylder CVR- eller CPR-nummer, kan du få skattefradrag for din donation).
  4. Klik ”Næste” og betal med dit kreditkort.
  5. Du modtager efterfølgende en kvittering for din donation fra Team Rynkeby Fonden.
  6. Du skal indbetale dit sponsorat senest den 14. maj 2017.