×
×

Til skolen

Når en elev skal starte på at gå i skole via en telepresence-robot, kræver det tilvænning, planlægning og forventningsafstemning både internt i lærerteamet og mellem lærerteam og elev og forældre.

Som hjælp og inspiration til den gode opstart, finder du på disse sider blandt andet en vejledning til, hvordan et godt opstartsforløb kan se ud, forslag hvordan I kan fordele roller og ansvar samt gode råd til, hvordan du underviser en elev, som deltager via en telepresence-robot.