×
×

4. klasser får testet lungefunktion: Studie vil give enestående billede af danske børns lungesundhed

Team Rynkeby Skoleløbet danner afsæt for et banebrydende studie af unge menneskers lungefunktion. Børnelungefonden støtter to danske forskere, som skal skabe internationale resultater med skoleløbet som ramme. Studiet vil give et enestående billede af lungernes sundhed hos danske børn, og er en hidtil uset mulighed for at forbedre børns mulighed for at leve med sundere lunger hele livet.

Der er en helt unik mulighed for at få vigtige og skelsættende resultater ud af det samarbejde som lungeforskningen nu indleder med Team Rynkeby Skoleløbet. Forskningsresultater, der kan bruges til at forbedre børns mulighed for at leve med sundere lunger hele livet

Professor og læge Torben Sigsgaard, Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet, er mildest talt spændt på at få taget hul på det forskningsprojekt, han skal gennemføre sammen med læge og ph.d. Howraman Meteran, Herlev-Gentofte Hospital, med økonomisk støtte fra Børnelungefonden.

De to lungeforskere benytter Team Rynkeby Skoleløbet til at gennemføre et studie, hvor der foretages lungefunktionsmålinger på 4. klasse-elever over hele landet. Det vil give et enestående billede af lungernes sundhed hos danske børn, som i de efterfølgende år giver forskerne mulighed for at følge børnenes udvikling på en måde, som aldrig tidligere er set.

Læs mere om Team Rynkeby Skoleløbet, som afvikles til fordel for Børnelungefonden den 4. juni 2021.


Løbende opfølgning på lungetest
Forskningen er delt op i flere etaper. Howraman Meteran starter med at forklare det studie, som er dækket af Børnelungefondens bevilling fra uddelingen i marts 2020. Studiet hedder ”Betydningen af opvækst på landet for udvikling af allergi og astma – en national undersøgelse i forbindelse med Team Rynkeby Skoleløbet 2021”.

Forskning, som bl.a Torben Sigsgaard tidligere har udført, har vist, at der er forskel på børns risiko for at udvikle astma og allergi, alt efter om de bor i byen eller på landet. Det er vigtigt at få undersøgt, hvilke miljømæssige faktorer der har betydning for, at børn udvikler svære lungesygdomme, i hvilket omfang, og hvad der kan forstyrre deres lungers vækst og balance. Studiet giver os desuden mulighed for at opdage sygdomme i lungerne meget tidligt i børnenes liv, og dermed mulighed for at sætte tidligt ind.

Coronapandemien begrænser, men er også en mulighed
I forbindelse med det kommende skoleløb vil der blive lavet lungefunktionstest på børn i 4. klasse fra 10 skoler, forskellige steder i landet. Studiet i år er mindre end først planlagt på grund af coronapandemien, men har alligevel en stor værdi. Når studiet er mindre i år end planlagt, giver det i stedet mulighed for at høste gode erfaringer, der kan bruges til at forberede et perfekt set-up, og sikre, at studiet kører optimalt, når det forhåbentlig rulles ud til mange flere skoler og børn til næste år.

Undersøgelsens første fase i år, giver mulighed for et helt unikt billede af børnenes lungers status, som vi kan bruge som en baseline. Det er et værdifuldt resultat i sig selv, siger Howraman Meteran og tilføjer:

Efterfølgende følger vi op hos børnene med to års interval, så vi kan kortlægge deres lungers udvikling. Vi starter med børn fra 4. klasse, fordi det er på det tidspunkt, at børnenes vækst for alvor sætter ind. Fremadrettet vil man følge børnene hvert 2. år, men lave undersøgelserne hvert år, forstået på den måde, at så mange børn som muligt skal deltage, og at man til næste år vil starte studiet i en række andre 4. klasser.


Miljøet har betydning for vores lunger
Torben Sigsgaards tidligere studier har vist, at der er større risiko for lungesygdom, når man vokser op i storbyer, mens en opvækst på landet i nærheden af husdyr reducerer sandsynligheden for fx astma.

Ved at kombinere resultaterne med vores viden om f.eks. luftforurening, som ikke er den samme overalt i Danmark, forventer vi at få endnu mere ny viden, som har betydning for, at vi kan rådgive og behandle børn med lungesygdomme. Hvis et barn har en lungesygdom, vil vi kunne se, hvilken betydning miljøet har for, hvordan sygdommen udvikler sig, uddyber professoren.

I al ydmyghed passer Team Rynkeby Skoleløbet nærmest perfekt til sådan et studie. Forskere samarbejder med løbet, som støttes af Børnelungefonden, som modtager overskuddet fra arrangementet. Skoleløbet kan på den måde både indsamle penge, udbrede kendskabet til lungesygdom og hjælpe os med at udføre forskning, siger Torben Sigsgaard.


Internationalt samarbejde og perspektiv
Ved siden af aktiviteterne på selve løbsdagen har de danske forskere designet en app, hvor deltagerne kan blive registreret. Og det er ved hjælp af appen, at forskningen for alvor får internationalt perspektiv.

Appen er udviklet af forskere ved Harvard Universitetet, som vi samarbejder med, og den gør det muligt for os at fastholde kontakten med børnene, så vi kan følge deres helbred langt ind i voksenlivet. Den slags opfølgning ville uden appen koste en formue, siger Howraman Meteran.

Proceduren omfatter, at barnets forældre skal give tilladelse til, at børnene er registreret i appen. De kan til enhver tid se deres egne oplysninger, ligesom de naturligvis altid kan melde sig fra igen. Desuden er data beskyttet, så data altid ligger på en sikker server på Aarhus Universitet.

 

Mulighed for udvidelse og uddybning
Ved hjælp af den personlige app kan forskerne altså følge deltagerne gennem en længere årrække. De kan udsende spørgeskemaer, uden at de skal følge med i eksempelvis deltagernes adresseændringer. Der er gjort klar i det lille program til, at der kan registreres måling med lungeudstyr, som kan tilsluttes telefonen.

Der er måske senere mulighed for, at deltagerne kan tage et foto af deres omgivelser, eller de kan tilsluttes bevægelsessensorer, der giver os mulighed for at bedømme børnenes motionsvaner. På den måde kan vi inddrage deres omgivelsers betydning for motion og helbred i forskningen. Men det skal siges, at der endnu ikke er åbnet for alle disse funktioner, fordi vi endnu ikke ved, hvordan det skal gøres med respekt for privatlivets fred, siger Torben Sigsgaard.

Ja, måske kan vi endda også udvikle måleudstyr til telefonen, så vi kan registrere det lokale luftmiljø. Appen skaber næsten uendelige muligheder, supplerer Howraman Metaran.

Bevillingen fra Børnelungefonden dækker opstart af forskningsprojektet i forbindelse med Team Rynkeby Skoleløbet senere i år. Resultaterne herfra vil forhåbentlig bidrage til at sikre bevillinger til de kommende etaper af forskningen i udvikling af børns lunger i byen og på landet.

Sidst opdateret: 
Onsdag, maj 19, 2021