×
×

Børnelungefondens forskningsudvalg

Børnelungefondens forskningsudvalg

Josefine Gradman, formand
Overlæge, ph.d.

 

Klaus Bønnelykke
Professor, overlæge, ph.d.

 

Susanne Halken
Professor, overlæge, dr. med i pædiatri

 

Hanne Vebert Olesen

Overlæge, Ph.d.

 

Kim G. Nielsen
Professor, overlæge, lektor, dr.med., pædiater

 

Jørgen Vestbo
Professor, speciallæge i lungemedicin

 

Elisabeth S. Christiansen
Afdelingslæge, ph.d., formand for Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologi (DSPAP)

 

Anne Brødsgaard
Professor, ph.d., MPH, Health Visitor, RN