×
×

Faste robotrutiner

Når I er kommet godt i gang med robotten og opstartsfase er ovre, anbefaler vi, at I indfører nogle faste robotrutiner, som skal sikre at det gode forløb fortsætter. Dette kan eksempelvis være:

 • Statusmøder internt i lærerteamet.
  ​Det er vigtigt, at I løbende i lærerteamet afholder statusmøder, hvor I internt drøfter om roller og ansvar stadig er klare eller om der er noget, der skal justeres.  
   
 • Statusmøder med elev og forældre.
  Elevens behov og ønsker kan ændre sig afhængigt af udsving i sygdommen, såvel som i takt med at både elev og skole bliver trygge ved robotten og begynder at se nye potentialer. I nogle perioder kan eleven således have mere brug for at deltage i timerne via robotten, mens behovet i andre perioder vil være mindre. Derfor anbefaler vi, at I løbende er i dialog med eleven og forældrene om elevens behov, gerne med i form af fastlagte statusmøder i et tidsinterval I finder passende.
   
 • Aftaler vedrørende robotten skrives ned.
  Det er vigtigt, at både lærerteamet og familien kan få adgang til de aftaler, der er lavet vedrørende robotten. I kan evt. lægge det på den kommunikationsplatform, I bruger på jeres skole.
   
 • Viden om robotten skrives ned og gemmes.
  I tilfælde af nye medarbejder eller eleven skifter lærerteam, er det en god ide at gemme viden og erfaringer med robotten, se det let kan videreformidles.  
Sidst opdateret: 
Torsdag, februar 24, 2022