×
×

Fra dit værelse til klasseværelset - Sådan kan du bruge en telepresence-robot

Det føles som at være i skole - bare gennem robotten 

Dreng, 13 år, har en lungesygdom

 

Forestil dig at du følger med i dansktimen i skolen hjemme fra din seng, eller at du er med ude i skolegården, mens du ligger i en hospitalsseng. Med en telepresence-robot får du mulighed for at være til stede i klassen uden faktisk at være der fysisk.

Vi ved, at du som lungesyg ofte kan have mange fraværsdage i skolen. Det kan skyldes sygdom, hospitalskontroller eller fordi du bare ikke har overskud til en hel dag. En telepresence-robot kan i disse tilfælde hjælpe dig med:

  • At fastholde kontakten til dine klassekammerater.
  • At mindske sygefravær.
  • At forhindre at du kommer fagligt bagud.

Hvad er en telepresence-robot?

En telepresence-robot er en teknologi, der gør det muligt for dig som elev at være til stede i klasseværelset og deltage i undervisningen hjemmefra eller fra hospitalssengen via et videoopkald til robotten. På denne måde kan du via robotten se, høre og kommunikere med dine klassekammerater og lærere.

Der findes forskellige typer telepresence-robotter og mange af dem består af genkendelige elementer, som fx tablets og mobiltelefoner. Modsat et almindeligt videoopkald er du dog i stand til selv at styre robotten. Det giver dig større oplevelse af selvstændighed og tilstedeværelse.

 

Deltag i undervisningen

Med en telepresence-robot kan du gå i skole hjemmefra. Det betyder, at du kan deltage i undervisningen sammen med din klasse samt få opgavebeskrivelser og faglig sparring direkte fra din lærer. Gennem en robot, har du også mulighed for at byde aktivt ind i timerne, deltage i gruppearbejde og holde fremlæggelser for klassen.

Udover boglige fag såsom dansk, matematik og engelsk, er der også mulighed for, at du med robotten kan deltage i kreative fag. Eksempelvis kan du i hjemkundskab hjemmefra lave den samme ret som dine kammerater eller være den i gruppen, som holder styr på opskriften. Du kan også deltage i billedkunst, hvis du aftaler med din lærer forud for timen, hvilke materialer, du skal have derhjemme. 

En del af klassens fællesskab

Det bedste er, at jeg stadigvæk kan være med i skolen og snakke med mine venner

Silke, 7 år, har en lungesygdom

 

Andre børn, som har en telepresence-robot, fortæller, at robotten giver dem mulighed for at følge med i, hvad der foregår i klassen. De er med ude i frikvarteret, deltager i snakken om, hvad man har lavet i weekenden, er til stede når der bliver delt fødselsdagsinvitationer, og ved hvem der leger med hvem, og hvem der måske er uvenner. Det giver en særlig følelse af stadig at være en del af fællesskabet.

Hvornår kan du bruge robotten i skolen?

Vi ved, at alle lungesygdomme påvirker hverdagen på forskellige måder. Du kan bruge robotten så den passer til din hverdag og dine behov.  Vigtigst er det, at du ved, at det IKKE kræver, at du er fraværende på fuld tid. En telepresence-robot kan eksempelvis hjælpe dig i følgende situationer:

  • Mulighed for at tage noget af skoledagen hjemmefra: Vi ved, at for nogle børn, som har en lungesygdom, kan de være svært at have overskud til at være fysisk til stede en hel dag i skolen. Her giver robotten dig mulighed for at dele skoledagen op. Eksempelvis kan du starte skoledagen fra morgenstunden hjemmefra på robotten i et roligt tempo og så møde i skole i den sidste halvdel af skoledagen – eller omvendt.
  • De dage, hvor du ikke helt er på toppen: Nogle dage er du måske bare træt og ikke helt på toppen – fx efter et sygdomsforløb. Her giver robotten dig mulighed for alligevel at kunne være med hjemmefra i det omfang, du har overskud til det.
  • Ved indlæggelser: Hvis du er frisk nok, kan du også logge på robotten fra hospitalet.
  • I forbindelse med hospitalskontroller: Vi ved, at der ofte kan være ventetid eller transporttid forbundet med hospitalskontroller. Eller måske ligger din hospitalskontrol på et tidspunkt, hvor det gør dig svært at komme i skole før eller efter kontrollen. Her kan du også benytte robotten.

Hvem kan bruge robotten?

Telepresence-robotter kan bruges af både yngre og ældre børn. Vi har gode erfaringer med at helt ned fra børnehavealderen og til ungdomsuddannelser kan bruge og har gavn af en telepresence-robot. Det er dog vigtigt, at du tænker over hvordan og hvornår du vil bruge robotten.

Læs om andre børn

Mulighederne med en telepresence-robot er mange og den kan bruges i mange situationer. Kun fantasien sætter grænser.

Du kan her læse flere historier om, hvordan andre børn har gjort brug af en telepresence-robot, og hvilken forskel det har gjort for dem.

Sidst opdateret: 
Onsdag, februar 23, 2022