×
×

Gode råd til samarbejdet med kommunen

Et godt samarbejde og god kommunikation med kommunen er vigtigt, når du skal søge støtte og vejledning til dit lungebarn.


Sådan søger du støtte hos kommunen

Det er muligt at søge om en ydelse via borger.dk eller på de fleste kommuners hjemmeside. Desuden kan du ringe eller møde personligt i Borgerservice og få oplyst, hvem du skal stile din ansøgning til.

Når du sender en ansøgning til din kommune, skal kommunen behandle din ansøgning. På kommunens hjemmeside kan du læse om sagsbehandlingstiden, eller du kan bede om at få det oplyst i Borgerservice.

Når du skal sende en ansøgning, er det altid en god ide at undersøge, hvem der skal modtage ansøgningen. Når ansøgningen modtages i kommunen, tager kommunen stilling til, om dit barn er omfattet af målgruppen, og efterfølgende om du er berettiget til ydelsen. I den forbindelse skal kommunen sørge for, at alle relevante oplysninger, der omhandler barnet, er med til at danne grundlag for vurderingen. Det kan være oplysninger fra hospital, praktiserende læge, daginstitution, skole, dig som forælder o. lign.


Gode råd til kommunikation med kommunen

Når du henvender dig til kommunen, så gør det så vidt muligt skriftligt og bed om et skriftligt svar, hvis det er et vigtigt spørgsmål. Hvis det kun er en forespørgsel, kan du sagtens ringe. Men hvis du decideret søger om noget, så gør opmærksom på, at det fremsendte er en ansøgning, samt at du ønsker en afgørelse.


Forbered mødet hjemmefra
Det er altid en god ide at møde velforberedt op til et møde. Medbring information om dit barns lungesygdom, da nye fagpersoner måske ikke kender sygdommen. Få evt. dit barns læge eller hospitalsafdeling til at udforme en kort beskrivelse af dit barns diagnose og problemstillinger.

Skriv problemstillinger, spørgsmål og ønsker om støtte ned, inden du deltager i mødet. Hvis du ikke har en bisidder med så se, om du har overskud til selv at skrive stikord ned under selve mødet. Det er også tilladt at optage samtalen, så du kan lytte den igennem derhjemme i ro og fred.

Samarbejd og skab gensidig respekt
Ifølge lovgivningen skal du som forælder medvirke i dit lungesyge barns sag. Du skal medvirke til, at nødvendige oplysninger bliver videregivet i forbindelse med, at din ansøgning behandles. Det er kommunens ansvar at sørge for at planlægge sagsbehandlingen, så du har mulighed for at deltage og informere dig om, hvilke pligter og rettigheder du har i forhold til det ansøgte.

Sundhedsfaglig redaktør: 
Hjerteforeningen og socialrådgiver Susanne Kitaj