×
×

Hvor kan jeg søge hjælp?

Som forælder til et lungesygt barn kan der opstå situationer, hvor du vil have behov for at søge rådgivning og vejledning. Her år du et overblik over rådgivnings- og vejledningsmulighederne på hospitalet, i kommunen og i Lungeforeningen. 

 

Hospitalets socialrådgivere

På nogle hospitaler er der ansat socialrådgivere, der kan hjælpe. Det kan være relevant for dig at kontakte hospitalets socialrådgivere, hvis du er indlagt med dit lungesyge barn i en længere periode. Du kan forhøre dig hos personalet på afdelingen, om der er tilknyttet en socialrådgiver.

 

Patientvejleder i Regionen

I alle regioner er der et Patientkontor, hvor der er tilknyttet patientvejledere. Patientvejlederens rolle er vejlede dig, hvis du føler sig klemt i systemet, og kan bl.a. rådgive dig ift. ventetider/garantier, frit sygehusvalg, transport til og fra behandling, aktindsigt i journaler, muligheder for at klage eller erstatning eller hjælp til, hvor du ellers kan henvende dig.

 

Kommunen
Din bopælskommune er forpligtet til at tilbyde dig rådgivning og vejledning. Kommunen er hovedindgangen til de offentlige hjælpe- og støttetilbud, der findes til dig, som har fået et barn med en lungesygdom.

Kommunernes specifikke organisering varierer fra kommune til kommune. I mange kommuner er lungebørn med særlige behov enten del af en Børne- og Familieafdeling eller en Handicapafdeling, men afdelingerne kan have forskellige navne og være organiseret forskelligt alt efter, hvilken kommune du bor i. Du kan finde oplysninger på kommunens hjemmeside.

De fleste kommuner har en Borgerservice, som er indgangen til information om kommunen. Du kan altid henvende dig til Borgerservice, som kan henvise dig til det rette sted i kommunen.

I Serviceloven fremgår det, at kommunen skal sørge for, at forældre med børn og unge kan få gratis familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien. Kontakt din kommune og hør nærmere om rådgivnings- og vejledningstilbud i jeres kommune.

 

Pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR)

Pædagogisk, psykologisk rådgivning (PPR) er en del af kommunens muligheder for at yde dig rådgivning. PPR's opgave er at belyse børn og unges vanskeligheder, især i forhold til daginstitution eller skole. Ofte er det daginstitution og skole, der henvender sig til PPR i samarbejde med forældrene, men du kan som forælder også selv henvende dig.

 

Lungeforeningens rådgivning

I Lungeforeningen har vi en række rådgivere, som kan hjælpe dig. Lungeforeningens socialrådgiver kan vejlede dig om tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter, m.m. Derudover har vi andre rådgivere med forskellige faglige baggrunde, som sidder klar til at hjælpe dig. Find kontaktoplysninger på www.lunge.dk/rådgivning