×
×

Kan du blæse med dine lunger?

Små skrøbelige lunger kan måske mere end man tror – især hvis der er musik i dem. I forskningsprojektet BørneBlæserne undersøger man, om blæseinstrumenter både kan øge lungefunktionen, samtidig med at musikinteressen styrker livskvaliteten. I skøn harmoni kan denne kombination vise sig at være en interessant behandlingsmetode for lungesyge børn i Danmark.

 

’Trut truuut! Og pust ud…’

Der bliver blæst af de små lungers fulde kraft, når børn med lungesygdomme trodser lav lungefunktion og spiller blæseinstrumenter i interventionsprojektet BørneBlæserne. De spiller endda med en helt særlig teknik – men kan det øge lungefunktionen? Det spørgsmål vil læge, ph.d. Henrik Hallas undersøge, i håbet om at svaret kan åbne for en ny værdifuld behandling for lungesyge børn i Danmark.

– Tænk, hvis det har en effekt og betydning for lungesyge børnelunger at få undervisning i blæseinstrumenter? Det er da spændende at blive klogere på, så det skal undersøges. Og det hele starter med, at jeg måler lungefunktionen hos børnene før, under og efter musikforløbet, fortæller Henrik Hallas begejstret.

Vi må vente lidt på svaret, da forsøget stadig er på trapperne. Men nysgerrigheden går endnu længere. Projektet undersøger nemlig også, hvilken betydning det har, når man sammen med ligesindede vækker interessen for musik, samtidig med at man får øget bevidsthed og viden om sine lunger. Kan det være med til at øge livskvaliteten hos børn med en kronisk lungesygdom?

– Når man har en lungesygdom, ser man ofte sine lunger som en hindring. Men vi vil vise, at man faktisk kan bruge sine lunger og vende det til noget positivt. Målet er at finde en behandling, der skaber egenomsorg gennem noget sjovt og socialt, og som samtidig har en effekt på lungefunktionen, siger Henrik Hallas.

BørneBlæserne er altså ikke et helt traditionelt forskningsprojekt, men et tværfagligt projekt med forskningen sat i relation til musikundervisningspraksis. Mens Henrik Hallas står forrest på det kliniske felt, er det forskere fra Roskilde Universitet, der skal undersøge, hvorvidt musikforløbet også har en effekt på livskvaliteten hos børnene.

Vi vil vise, at man faktisk kan bruge sine lunger og vende det til noget positivt, siger Henrik Hallas

Initiativet kom fra pårørende

Det var Berit Sys Christensen, der fik ideen til projektet, og i dag er hun projektleder i BørneBlæserne. Berit er mor til Scott på 14 år, som har en kronisk lungesygdom. Da Scott og familien stod i en situation, hvor lægerne ikke vidste, hvad Scott fejlede, eller hvad årsagen til hans nedsatte lungefunktion var, spurgte forældrene: hvad kan vi selv gøre? Et forslag var, at Scott kunne begynde til sport.

– Det er lidt en udfordring med motion, fordi flere lungesyge børn føler sig anderledes og udenfor, når de ikke kan følge med de raske børn, fortæller Berit.

Det var en af Berits bekendte, der sagde ”Hvorfor ikke prøve et blæseinstrument?”. Berit var lidt skeptisk ved tanken, da hun ikke ville presse Scott for meget og give ham en dårlig oplevelse. Men der var alligevel noget ved ideén, hun ikke kunne slippe. Så hun gravede sig ned i viden, og siden er projektet løftet op som et forskningsprojekt, hvor samarbejdet mellem pårørende og forskere er meget værdifuldt.

– Berit er god til at engagere folk, og det er ikke kun mig, der synes det, for hun har efterhånden bygget et netværk op, der er meget værdifuldt. Så det var både hendes motivation, og det innovative i projektet, der vakte min interesse, fordi det er en anderledes måde at tænke behandling på, fortæller Henrik Hallas. Gennem hele projektet har Berit og Henrik haft et tæt samarbejde, der på fineste vis demonstrerer, hvordan forskning sammen med pårørende sikrer relevans for lungesyge.

 

Kan en tuba øge lungefunktionen?

Undervejs i sin research læste Berit om tubaisten Arnold Jacobs, der blandt musikere blev kaldt ’manden med den ene lunge’ på grund af sin lave lungefunktion. Jacobs sagde ”My lung capacity may be small so I just breathe more often”, og han spillede med en helt særlig teknik, trods sin lungesygdom.

Berit blev hurtigt overbevist om at lade Scott forsøge sig med et blæseinstrument, men de lagde ud med en klarinet, der fysisk er mindre krævende end for eksempel en saxofon. Den hyppige vejrtrækning hos Scott var noget, Scotts musikunderviser lagde mærke til. Berit fortæller, at det var som om, at Scott havde en anden kontrol over sine lunger end raske børn har – en kontrol, som viser sig at være nyttig, når han spiller blæseinstrumenter.

– Jeg blev nødt til at dele det her med andre i samme situation. Hvis det kan øge lungefunktionen eller give lungesyge børn bedre livskvalitet, så skal alle da kende til det. En ambition, der nu bakkes op med både forskning og et musikundervisningsforløb, der venter på at komme i gang.

 

LYT MED

DR lavede i september et program om BørneBlæserne. Her kan du bl.a. høre Scott spille på klarinet. Gå ind på www.bit.ly/3E46RDc 

(Tekst fortsætter under illustration)

Børneblæserneillustration_0_1_0.jpg

BørneBlæserne bruger plakaten til at visualisere deres projekt, når de søger fondsmidler og f.eks. er ude og fortælle om projektet. Plakaten er lavet i oktober 2021 af Salicath & Leth 

 

Tværfaglige projekter passer ikke i kasserne

BørneBlæserne er et af de projekter, som Børnelungefonden støttede i 2021, hvor den kliniske del fik 509.400 kr. Men for at projektet skal kunne realiseres fuldt ud, er der også brug for fondsmidler til musikundervisningen og den forskning, der handler om børnenes livskvalitet.

– Tværfagligheden i projektet er afgørende, men det gør det også udfordrende i forbindelse med at søge fondsmidler til projektet som helhed. Vi passer nemlig ikke ind i den traditionelle kasse, og projektet kan ikke gå på ét ben, forklarer Henrik Hallas.

Berit fortæller, at de lige nu mangler 4,5 mio. kroner.

– Ja, det er et stort beløb, der skal til. Men der er heller ikke andre, der har undersøgt det her, som vi gør. Der er ingen base, som vi kan bygge videre på. Så der ligger et kæmpe udviklingsarbejde i det, fortæller Berit. Tværfagligheden er netop det, der gør projektet værdifuldt og unikt, og derfor har BørneBlæserne brug for hjælp til at komme ud over stepperne. Det er dog ikke noget, der blæser Berit og Henrik bagover, for de er topmotiveret til at kæmpe for lungebørnene.

– Lungeforeningen og Børnelungefonden er en stor støtte for os, som – når musikundervisningsforløbet kommer i gang – kan blive en værdifuld samarbejdspartner, mener Berit. 

 

STØTTET AF BØRNELUNGEFONDEN

Børnelungefonden har i 2021 støttet otte forskningsprojekter, hvor BørneBlæserne er ét af dem. Midlerne er løbet hjem af børn ved Team Rynkeby Skoleløbet, der afholdes hvert år. - I Børnelungefonden kæmper vi for, at børn og unge kan få et bedre liv med deres lungesygdom, og det kræver ofte, at vi ser på tværs. Derfor er det både relevant for patienterne og det tværfaglige blik, som har været fokus for vores vurdering og prioritering af forskningsprojekterne, siger Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen og Børnelungefonden.

Se også: 
Sidst opdateret: 
Torsdag, november 10, 2022