×
×

Nye arbejdsgange

For at både elev og I som lærerteam får en god opstart med robotten, kan det være en fordel, at I internt i lærerteamet implementerer en række nye arbejdsgange. Vi har her samlet en række tips og inspiration til, hvordan I kan organisere det på jeres skole.

I skal forberede jer på at det i starten vil tage lidt ekstra tid at have en elev med i undervisningen via en robot, men at det formentligt vil udfase sig, når alle bliver mere trygge ved robotten. 

”Det har taget noget tid og kostet nogle kræfter, men i det store hele har det fungeret og det har været det hele værd” 

 Lærer, som har haft en elev med i undervisningen via en telepresence-robot

 

Nye robot-rutiner

For at få robotten godt fra start er det nødvendigt at aftale nye robot-rutiner internt i lærerteamet. 

  • Det er helt essentielt, at robotten er opladt og klar til brug, når eleven skal deltage i undervisningen. Derfor anbefaler vi, at I finder et aflåst rum eller skab, hvor robotten kan stå og lade op natten over, så det er den er klar til brug fra morgenstunden af. Det er derudover vigtigt at overveje:
  • Hvordan kommer robotten fra det aflåste rum/skab over i elevens klasseværelse fra morgenstunden og retur, når dagen er slut?
    • Hvordan husker vi at oplade robotten?
    • Hvordan husker vi at tænde robotten, så eleven kan logge på? 
  • Vi anbefaler, at der er én lærer, som er hovedansvarlig for robotten. Denne lærers opgave er at have det overordnede ansvar og overblik. Det er ikke denne lærers ansvar at løse tekniske problemer – men at vide hvor man skal ringe hen.
  • Udnævn evt. en robot-buddy blandt eleverne i klassen. Denne elev kan fx have ansvaret for at hjælpe læreren med at huske på at hente og tænde robotten og ligeledes for, at den kommer tilbage i opladeren igen, når dagen er slut.

Robotten er mere end et hjælpemiddel

"Robotten har gjort, at jeg kan være med til alt det, jeg plejer, også selvom jeg er syg. Og så er det bare fedt, at jeg kan ses med mine venner uden at skulle planlægge så meget. Man kan sige, at robotten egentlig bare er blevet en del af mig"

August, 10 år, har en lungesygdom og går i skole via en telepresence-robot

Det er vores erfaring, at robotten ikke blot er et hjælpemiddel for eleven, men at mange elever oplever, at robotten er en direkte forlængelse af dem selv. Det betyder også, at eleven kan føle sig afvist, hvis der glemmes at tænde for robotten ved undervisningsstart, eller hvis læreren ikke henvender sig til og inkluderer eleven i undervisningen. Det er et opmærksomhedspunkt, som er vigtig at have in mente, når man har en elev med i undervisningen via en robot. 

Husk også det sociale aspekt

"[han] sidder herhjemme i sofaen med sine gode puder og ser årets skolekomedie med robotten placeret trygt mellem to af sine venner  [henne i skolen]. Han drejer robotten lidt i takt med musikken, og når de andre klapper bruger han "ræk hånden op funktionen"

Mor til dreng på 10 år, som er ramt af en lungesygdom

At kunne tage del i det sociale fællesskab i pauserne er lige så betydningsfuldt for eleven, som det faglige i timerne. Derfor er det også vigtigt at tænke robotten ind i de sociale aktiviteter både i frikvartererne og i aktiviteter uden for skolen.

  • Det kan være en god ide at have en robot-buddy ordning i klassen, hvor klassekammerater skiftes til at være robot-buddy. Robot-buddyen kan have forskellige opgaver – herunder at lege med eleven via robotten i pauserne.
  • Husk også at indtænke robotten i aktiviteter uden for skolen. Fx kan robotten kan sagtens være med på skoletur, i SFO eller til børnefødselsdage. 

 

Sidst opdateret: 
Torsdag, februar 24, 2022