×
×

Ofte stillede spørgsmål

Herunder finder du svar på de oftest stillede spørgsmål vedrørende brugen af telepresence-robotter i undervisningssammenhæng.

Kan jeg finde ud af at betjene robotten?

  • Der findes forskellige typer telepresence-robotter, men mange af dem består af genkendelige elementer, som fx tablets og mobiltelefoner, som er enkle at betjene. Som ved al ny teknologi, kan der dog være behov for en tilvænningsperiode, indtil alle er fortrolige med teknologien. Derfor har vi udviklet en række materialer og vejledninger, der kan understøtte jer i det gode opstartsforløb. Her finder du bl.a. et konkret forslag til et opstartsforløb, skema til forventningsafstemning, inspiration til nye arbejdsgange mv. Materialet er udviklet på baggrund af skoler og elevers erfaringer med og feedback på brugen af en telepresence-robot i undervisningssammenhæng.

Hvad hvis wifi er nede eller ikke er stærkt nok?

  • En god internetforbindelse er afgørende for at både elev og lærer opnår den optimale rammer for en god undervisningssituation via en telepresence-robot. Derfor anbefaler vi, at I udstyrer robotten med et datasimkort. Det er vores erfaring, at det giver en bedre dækningen og derfor også en bedre lyd og billedkvalitet. Det betyder, også at de mobile robottyper kan bevæge sig frit og ikke er afhængig af skolens netværk.

Kan man optage undervisningen via en telerpresence-robot?

  • Nej, de fleste typer af telepresence-robotter kan kun live streame og har ikke nogen optagefunktion. Der er selvfølgelig den mulighed at eleven kan optage undervisningen med sin private mobiltelefon. Den risiko er der dog også ved almindelig klasse- og online undervisning og man skal altid overveje, hvorfor eleven overhoved skulle have grund til at gøre dette.

Kan forældrene overhører undervisningen via en telepresence-robot?

  • Det er der selvfølgelig en reel mulighed for, men vi anbefaler, at eleven sidder på sit eget værelse, evt. med øretelefoner i og forældre kun er til stede i det omfang, hvor det er absolut nødvendigt. Vi har i den forbindelse lavet en guide til, hvordan man kan indrette et godt ”hjemme-klasseværelse”, find den her. Man kan også indgå en aftale om tavshedspligt mellem forældre og skole. Vi har lavet en skabelon, find den her.

Hvad med GDPR?

  • I forhold til deling af persondata, gælder de samme regler uanset om barnet er fysisk til stede i klassen eller er med via robot.

Forstyrrer telepresence-robotten klassen?

  • De første par dage vil robotten sandsynligvis tiltrække sig opmærksomhed fra de andre elever. Vores erfaring er dog, at klassen hurtigt vænner sig til at have en klassekammerat med via robot, og at robottens tilstedeværelse hurtigt bliver naturlig. Den første dag eleven er med via telerpresence-robotten, kan I med fordel sætte lidt ekstra tid af til, at robotten kan køre lidt rundt i klasseværelset og til at klassekammeraterne får mulighed for at spørgsmål. Det kan tage toppen af nysgerrigheden.
Sidst opdateret: 
Torsdag, maj 5, 2022