×
×

Overgangen fra barn til voksen

Når dit barn fylder 18 år, er dit barn myndig. Det betyder, at dit barns sag går fra forvaltningens børneafdeling til voksenafdeling. Hvis dit barn stadig har brug for støtte, vil han/hun få tilbudt en ny sagsbehandler. Det betyder også, at det kun er i de tilfælde, hvor dit barn giver skriftlig samtykke/fuldmagt, at du kan medvirke i dit barns sag.

Din kommune er forpligtet til at yde dig rådgivning og vejledning i forbindelse med overgangen fra barn til voksen. Du kan aftale et overdragelsesmøde, hvor de forskellige fagpersoner deltager for at få viden formidlet videre til de kommende sagsbehandlere og andre fagpersoner.

Den unges overgang til voksenlivet vil betyde ændringer på de ydelser, tilbud og rutiner, som har været en del af jeres hverdag. Myndighederne vil først og fremmest fokusere på den unges egne forhold og behov og ikke på familiens samlede situation. Det betyder bl.a. at:

  1. Nødvendige merudgifter efter serviceloven ophører, når dit barn fylder 18 år.  Den unge har mulighed for at søge om nødvendige merudgifter til voksne efter serviceloven.

  2. Tabt arbejdsfortjeneste efter serviceloven ophører, når dit barn fylder 18 år. Kontakt din kommune for råd og vejledning herom.

 

Hjælpemidler
Selvom barnet nu er myndig, vil der stadig være mulighed for at søge hjælpemidler. Dette kunne eksempelvis være en handicapbil i tilfælde af at barnet har fået kørekort, og derfor med en handicapbil får mulighed for at føle sig mindre afhængig af jer forældre. Læs mere om hjælpemidler på dette link.

Hvis dit barn starter på en ungdomsuddannelse, vil det i den forbindelse måske være ens betydnings med en større mængde bøger. For at aflaste dit barn mest muligt, vil det her være en idé at spørge uddannelsesstedet, om et ekstra sæt bøger kunne være en mulighed. Således at barnet har et sæt bøger i hjemmet og på skolen, og dermed ikke skal løfte en taske, der unødvendig tung.

Sundhedsfaglig redaktør: 
Hjerteforeningen og socialrådgiver Susanne Kitaj