×
×

Regler om syge- og fjernundervisning

I Danmark er der undervisningspligt. Det betyder, at et barn ikke må gå uden et reelt undervisningstilbud eller være derhjemme i en længere periode uden at modtage undervisning. Hvis barnet ikke kan deltage i den almindelige undervisning på grund af sygdom, vil reglerne om sygeundervisning træde i kraft.  

Ifølge Bekendtgørelsen om sygeundervisning skal: 

  • Elever tilbydes sygeundervisning, hvis det skønnes, at sygdommen bliver længerevarende eller er hyppig og kortvarig svarende til 15 dages fravær (§1, stk. 1 og 2.). 

  • Skoleledelsen rette henvendelse til forældrene snarest muligt, og parterne skal i fællesskab vurdere behovet for sygeundervisning (§1).  

  • Skolens leder iværksætte den nødvendige undervisning, hvis eleven opholder sig i hjemmet. Udgifterne påhviler skolen (§2, stk. 2).  

  • Skolelederen undersøge, om eleven modtager undervisning af en ansat lærer, hvis eleven er indlagt på et hospital. Hvis det ikke er tilfældet, skal skolelederen underrette kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor hospitalet ligger (§2, stk. 2). 

Om brugen af fjernundervisning, siger vejledningen til bekendtgørelsen (kapitel 8) derudover, at: 

  • Fjernundervisning, ved en elevs længerevarende sygdom gør det muligt, at eleven kan bibeholde en form for kontakt til sin klasse på trods af fysisk fravær. Det kan derfor have en positiv betydning ikke kun for elevens faglige udvikling, men også for elevens sociale tilknytning til klassen eller skolen, hvis sygeundervisningen helt eller delvist kan gennemføres som fjernundervisning.  

  • Der er forskellige digitale løsninger, som kan tages i brug alt efter elevens behov.  

  • Det kan være en god ide at tilrettelægge arbejde i grupper, hvor eleven kan være med virtuelt. Det sikrer, at eleven fortsat kan være en del af det sociale læringsfællesskab i klassen. 

  • Hvis eleven er blevet delvist sygemeldt, hvem hvor det stadig er muligt for eleven at deltage i den almindelige undervisning i et vist omfang, kan fjernundervisning med fordel anvendes som et supplement til den almindelige undervisning. 

  • Fjernundervisning vil også være et relevant tilbud, hvis eleven ikke er for træt efter en afkortet skoledag. 

Læs den fulde Vejledning til bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler  

Få mere viden om sociale rettigheder og muligheder 

Ønsker du at vide mere om hvilke sociale rettigheder og støttemuligheder der er i forbindelse med at have et kronisk sygt barn, har vi samlet et overblik her. Her kan du bl.a. læse mere om støtte i forbindelse med skolegang og dagtilbud, tabt arbejdsfortjeneste mv.  

 

Sidst opdateret: 
Torsdag, maj 12, 2022