×
×

Se hvilke projekter Børnelungefonden har støttet i 2022

Børnelungefonden støttede otte projekter med i alt 4,46 millioner kroner i 2022. Forskningsbevillingerne blev uddelt af overlæge, professor, dr.med. og medlem af Børnelungefondens bestyrelse, Susanne Halken, ved børnelungelægernes (Dansk Selskab for Pædiatrisk Allergologi og Pulmonologis) årlige kongres i Kolding i januar 2023. 

Fra venstre: Elisabeth Christiansen (H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, Odense Universitetshospital og Dansk BørneLunge Center), Anne Brandt (direktør i Børnelungefonden), Sophie Ascanius Felding Goul (Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus), Rikke Mulvad Sandvik (Dansk BørneLunge Center, Rigshospitalet), Susanne Halken (H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, Odense Universitetshospital og medlem af Børnelungefondens bestyrelse), Klaus Bønnelykke (Dansk BørneAstma Center, Herlev og Gentofte Hospital), Bo Chawes (Dansk BørneAstma Center, Herlev og Gentofte Hospital), Kim Gjerum Nielsen (Dansk BørneLunge Center, Rigshospitalet) og Astrid Madsen Ring (Dansk BørneLunge Center, Rigshospitalet).

 

Livsvigtig forskning i børns lungesygdomme får ny millionindsprøjtning 
10 pct. af danske børn har astma, og små børn med besværet vejrtrækning tegner sig for størstedelen af akutte indlæggelser på børneafdelingerne. Der har de seneste år været stor international opmærksomhed på, om D-vitamin og fiskeolie kan forebygge astmasymptomer hos børn. Der kan ofte rejses tvivl om en påvist sammenhæng kan skyldes det specifikke kosttilskud, eller om der er et sammenfald med andre livsstilsfaktorer.

Derfor er det nødvendig at gennemføre store blindede lodtrækningsforsøg, hvor nogle får aktiv behandling og andre får placebo (ikke-virksom medicin). Børnelungefonden har valgt at bruge knap halvdelen af årets bevillinger på at støtte to store veldesignede studier, der forhåbentlig kan afklare, om kosttilskud kan forebygge astmasymptomer hos børn.

Fonden forventer, at resultaterne af de to forskningsprojekter vil få stor betydning for kostanbefalinger til gravide og småbørn både i Danmark og internationalt.


1. Høj-dosis D-vitamin tilskud til forebyggelse af akutte astmalignende symptomer hos førskolebørn - et dobbeltblindet, randomiseret, kontrolleret studie 
I et dobbeltblindet lodtrækningsstudie vil Professor Bo Chawes fra Dansk BørneAstma Center på Herlev og Gentofte Hospital undersøge, om 1 års tilskud af højdosis D-vitamin hos 1-5-årige børn indlagt med astmasymptomer kan forebygge nye episoder med svære astmasymptomer. Studiet vil inkludere 320 børn fra tre sjællandske børneafdelinger.

Støttet med 1.061.616 kr. 
 

2. Fiskeolie under graviditet til personlig forebyggelse af astma hos børn
Professor Klaus Bønnelykke fra Dansk BørneAstma Center vil i sit studie inkludere 2000 gravide kvinder fra 6 danske hospitaler. For at kunne deltage skal man have et lavt niveau af fiskeolie i blodet, og kvinderne vil ved lodtrækning få kapsler med enten fiskeolie eller placebo i sidste halvdel af graviditeten. Studiets primære formål er at undersøge, om tilskud af fiskeolie til gravide kan forebygge astmasymptomer hos barnet i de første 3 leveår.

Støttet med 960.000 kr. 
 

3. Forebyggelse af luftvejsinfektioner og astmatisk hvæsen hos danske børn
Læge Sophie Goul fra Forskningsenheden for Almen praksis i Aarhus vil undersøge, om influenzavaccination af 2-6-årige børn og fravær af RSV-infektion i 1. leveår kan reducere forekomsten af astmasymptomer hos små børn.

Støttet med 268.000 kr. 
 

4. Forebyggelse, tidlig diagnostik, monitorering og behandling af kritisk, svære, medfødte eller erhvervede kroniske lungesygdomme hos børn. Forlængelse af professorat, der udløber i 2023 
På Rigshospitalet står professor Kim G. Nielsen i spidsen for en forskergruppe, som arbejder på en række forskningsprojekter, der alle omhandler svært lungesyge børn. Det drejer sig blandt andet om børn med cystisk fibrose, primær ciliedyskinesi og diffuse/interstitielle lungesygdomme (chILD). Professoratet blev oprettet for 5 år siden med støtte fra Børnelungefonden, og der er i år bevilget midler til støtte til at forlænge professoratet, så igangværende og planlagte projekter kan gennemføres til gavn for de børn, der har meget svær lungesygdom.

Støttet med 1 million kr.
 

5. Lungeskade, funktion og livskvalitet hos børn og unge med trakeomalaci forbundet med esophageal atresi
Der fødes i Danmark hvert år ca. 20 børn med et spiserør, der ender blindt. Disse børn har oftest også misdannelser af luftrøret og påvirkning af lungerne. Børnene bliver opereret umiddelbart efter fødslen, men har gennem hele barndommen ofte en stor sygdomsbyrde med mange
indlæggelser pga. problemer med spisning og vejrtrækning. Seniorforsker Elisabeth Christiansen fra Børneafdelingen i Odense vil stå i spidsen for et landsdækkende projekt, der skal optimere både undersøgelse og behandling af børnenes luftvejsproblemer.

Støttet med 300.000 kr.  
 

6. Strukturel lungeskade påvist ved PRAGMA-CF scoring af CT-skanninger på spæd- og småbørn med cystisk fibrose 
CT-scanning af små børn kræver ofte bedøvelse, og udsætter børnene for en vis stråledosis. Læge Rikke Mulvad Sandvik fra Rigshospitalet vil i samarbejde med en forskergruppe i Rotterdam undersøge, hvordan man bedst kan CT-scanne små børn med cystisk fibrose, så man på en skånsom måde kan få mest mulig information om deres lungeskade.

Støttet med 300.000 kr. 
 

7. Senfølger efter behandling for behandling for diffus lungesygdom i barndommen 
Diffus lungesygdom hos børn (chILD) er en alvorlig, livstruende type lungesygdom, hvor behandlingen er forbundet med mange bivirkninger. Læge Astrid Madsen Ring fra Rigshospitalet undersøger i sit ph.d.-studie børnenes fysiske og psykiske senfølger efter afsluttet behandling. Hun vil blandt andet undersøge deres lungefunktion, kognitive færdigheder, og forekomsten af angst og depression.

Støttet med 300.713 kr. 
 

8. Optimering af Positivt End-Expiratory Pressure (PEEP) hos nyfødte med lunge-ultralyd. OPEN Lung Study.
På Afdelingen for syge nyfødte på Aarhus Universitetshospital vil medicinstuderende Anna Holst Møller undersøge, om man ved hjælp af ultralyd kan optimere luftvejsstøtten til syge nyfødte børn, og dermed potentielt reducere den tid, barnet skal være indlagt, og mindske risikoen for varige skader på lungerne.

Støttet med 275.000 kr.  

Se hvilke projekter Børnelungefonden har støttet gennem årene

Sidst opdateret: 
Torsdag, januar 26, 2023