×
×

Ved dødsfald

Nogle lungelidelser er så alvorlige, at barnet dør af lidelsen. Her kan du læse om forskellige tilbud til at bearbejde sorgen og savnet eller få praktisk viden om særlige barselsregler om hospice.

 

Henvisning til psykolog via egen læge
Som pårørende til et lungesygt barn eller ung, som dør er der mulighed for en henvisning til psykologbehandling via din praktiserede læge. Pårørende skal forstås som nærmeste familie, forældre og søskende.

 

Orlov hvis du mister dit lungesyge barn

Som mor har du ret til at holde orlov med barselsdagpenge i 14 uger, hvis dit barn er dødt ved fødslen, eller du mister dit barn inden det bliver 7 måneder - præcist 32 uger efter fødslen. Det kaldes sorgorlov. For far gælder samme regler.

Du har også ret til 14 ugers sorgorlov med barselsdagpenge, hvis du mister et barn under graviditeten, dvs. efter 22. graviditetsuge, som er abortgrænsen.

Hvis du ikke er klar til at optage arbejdet efter de 14 uger, kan du kontakte din læge og derigennem blive sygemeldt i op til 46 uger og få barselsdagpenge. Har du behov for orlov efter de 46 uger, kan man søge om sygedagpenge fra din kommune.  

 

Hospice 
Lukashuset er et aflastnings-, lindrings og hospicetilbud til børn og unge 0-18 år med livstruende, livsbegrænsende og uhelbredelig sygdom.

Ophold på Lukashuset kan være midt i et sygdomsforløb eller i forbindelse med livsafslutning, hvor der vil være fokus på barnet og resten af familien i den svære tid.

Sundhedsfaglig redaktør: 
Hjerteforeningen og socialrådgiver Susanne Kitaj