×
×

Bekymrende fald i lungefunktionsmålinger under corona

Sidst opdateret: 
16-04-2021

Antallet af lungefunktionsmålinger (spirometrier) i almen praksis er faldet til en tredjedel under coronaen. Et år efter at Danmark blev lukket ned 11. marts 2020, er antallet af lungefunktionsmålinger på samme niveau, viser nye tal fra Danske Regioner. Lungeforeningen er dybt bekymret.

I starten af pandemien blev lungefunktionsundersøgelser udpeget af Sundhedsstyrelsen som en undersøgelse, ‘der kan udgøre en smitterisiko’. Hos Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) lyder opfordringen fortsat, at det er op til det enkelte lægehus at vurdere, i hvilket omfang undersøgelserne skal laves.

I februar 2021 blev der foretaget 8.239 lungefunktionsundersøgelser i almen praksis. Til sammenligning blev der i februar 2020 lavet 24.409 undersøgelser.

Lungefunktionsmåling er et af de vigtigste redskaber til at opspore lungesygdomme, og det er dybt bekymrende, at der fortsat udføres langt færre målinger et helt år inde i pandemien. Vi hører fra mange af vores medlemmer, at de ikke har mulighed for at få målt deres lungefunktion, selvom de oplever en forværring i deres sygdom med tiltagende åndenød. Det er simpelthen ikke godt nok, lyder det fra Torben Mogensen, formand i Lungeforeningen. 

Har ikke fået målt sin lungefunktion i 1,5 år

Som KOL-patient har jeg problemer med, at jeg længe ikke har kunnet få foretaget en almindelig lungekapacitetsundersøgelse hos min læge. Min sidste måling er ca. halvandet år gammel. I takt med at pandamien trækker ud, vokser usikkerheden om, hvilke kapacitetstal jeg aktuelt har, og på hvilket grundlag jeg er blevet indplaceret i min aktuelle vaccinationsgruppe, lyder det fra Keld Vorup Sørensen.

Anders Løkke, speciale­ansvarlig overlæge på Lungemedicinsk Afsnit, Vejle Sygehus, deler Lungeforeningens bekymring: 

Det er fair nok, at de praktiserende læger har brugt nogle måneder på at finde deres ben under corona­krisen i forhold til de her lungefunktionsundersøgelser, som har udgjort en smitterisiko. Men at der stadig ­laves så få undersøgelser et år inde i pandemien, det synes jeg slet og ret er for dårligt og meget bekymrende. Ud over at være den mest brugte lungemedicinske undersøgelse ­herhjemme, er spirometrier også en af de vigtigste. Både for kendte ­patienter med eksempelvis ­astma eller KOL og i diagnostikken, udtaler Anders Løkke til Dagens Medicin og fortsætter:

På Vejle Sygehus laver vi selv ­undersøgelserne med et minimum af beskyttelsesværn. Når coronatest nu er så udbredte, som de er, og ­mange praktiserende læger og ­deres personale er vaccineret, så ­synes jeg, at det er svært at finde gode argumenter for ikke at være i gang på nuværende tidspunkt, siger Anders Løkke.

DSAM erkender: Tallet er i den lavere ende
Formand i DSAM Anders Beich vedkender, et det nuværende antal lungefunktionsundersøgelser ser ud til at befinde sig i den lave ende, men man holder fast i, at det er op til den enkelte lægeklinik, om man udfører lungefunktionsmålinger. 

Der er et signifikant fald. Derfor vil vi formentlig se antallet af lungefunktionsundersøgelser stige igen, i takt med at almen praksis bliver mere normaliseret, og flere borgere vaccineres. Der er stor forskel på det lokale smittetryk, klinikkernes indretning og den enkelte læge og praksispersonalets vaccinationsstatus og helbred. Derfor må beslutningen være op til den enkelte lægeklinik, siger han til Dagens Medicin.

Læs artiklen "Antallet af lungefunktionsundersøgelser i almen praksis er fortsat i bund" på Dagensmedicin.dk

Læs artiklen "Nedgang i antallet af spirometri i almen praksis under covid-19" på MedicinskTidsskrift.dk

I tvivl om, hvordan en lungefunktionsmåling foregår? Se videoen her