×
×

Efteråret byder på corona-vacciner til danskere over 50 år

Sidst opdateret: 
28-06-2022

Sundhedsstyrelsen præsenterede i sidste uge deres plan for håndteringen af corona-pandemien fremadrettet. Blandt andet skal efterårets vaccination mod covid-19 målrettes personer på 50 år og ældre samt personer yngre end 50 år, som har en særlig risiko for et alvorligt forløb med covid-19, for eksempel personer med svært nedsat immunforsvar. For få personer i særlig risiko vil der være mulighed for booster-vaccine allerede nu.  

Sundhedsstyrelsen planlægger at starte vaccinationsprogrammet for både covid-19 og influenza den 1. oktober 2022. Nogle af de allermest sårbare grupper, som for eksempel plejehjemsbeboere og de allerældste, kan dog få tilbuddet om covid-19 vaccination allerede fra midt i september. Og hele covid-19 vaccinationsprogrammet kan rykkes frem, hvis der er tegn på, at vinterbølgen sætter ind tidligere end forventet. 

”Alder er den altoverskyggende risikofaktor for at blive alvorligt syg med covid-19, og risikoen stiger særligt fra omkring de 60-70 år. Men fordi vi ikke helt kan forudsige epidemiudviklingen og ikke præcist kan vide, hvor sygdomsfremkaldende den dominerende variant vil være, så har vi valgt at anlægge et forsigtighedsprincip og anbefale vaccination allerede fra 50 år,” sagde direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm om baggrunden for vaccinerne. 

Der kan dog være personer, der allerede nu skal have et booster-stik mod corona. De kan ikke vente til efterårets program starter, og derfor får de allerede muligheden for at få et stik henover sommeren. Der er tale om meget få personer, der ud fra en individuel lægefaglig vurdering, kan tilbydes en booster-vaccination, fordi de har en stor risiko for et alvorligt forløb nu og her. Det kan f.eks. være personer med stærkt nedsat immunforsvar eller personer i kræftbehandling, hvis deres sygehuslæge vurderer, at de ville have gavn af den ekstra vaccination. Lægen vurderer om man skal have en ekstra vaccination allerede nu ud fra en kombination af både alder og særlige risikofaktorer, samt risikoen for at blive smittet og personens immunitetsstatus.  

Man skal derfor tale med sin læge, hvis man mener, at man vil have gavn af at få en booster-vaccination nu. Hvis lægen er enig heri og anbefaler dette, kan selve vaccination enten foregå hos egen læge eller i vaccinationscenter. Det er den praktiserende læge, der foretager en individuel vurdering af behovet for vaccination. Langt de fleste vil dog fortsat være godt beskyttet af deres tidligere vaccinationer, og vil derfor skulle vente til efteråret, hvor de vil blive tilbudt endnu et vaccinestik.

Udover vaccination mod corona tilbydes danskere over 65 år eller med kroniske sygdomme vaccination mod influenza og pneumokok. Dette vaccinationsprogram starter 1. oktober.

Du kan læse mere om vaccinationsprogrammet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.