×
×

Sådan undgår vi vaccinekaos

Sidst opdateret: 
16-03-2021

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man slår gruppe 10, 11 og 12 i vaccinationsplanen sammen og vaccinerer efter alder. Det vil i praksis betyde, at især yngre patienter med kroniske sygdomme eller handicap får udskudt deres planlagte vaccination.

Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer (DH), som begge repræsenterer en lang række medlemsorganisationer - heriblandt Lungeforeningen, opfordrer til andre løsninger, som letter administrationen og ikke går ud over patienter med øget risiko. 

Vi har de sidste uger fået mange henvendelser fra medlemmer, som oplever uklarhed og manglende kommunikation om vaccinationen, og vi frygter de konsekvenser det kan have for de mange unge med kroniske og alvorlige sygdomme, som har fået stillet i udsigt, at de hører til i gruppe 5 eller gruppe 10, lyder det fra direktør i Lungeforeningen, Anne Brandt. 

21-årige Laura er visisteret til gruppe 5, men har intet hørt


Danske Patienter og DH foreslår følgende 4 løsningsforslag:

Løsningsforslagene er sendt direkte til Statsministeren, Sundhedsministeren, samtlige sundhedsordførere, Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen søndag den 14. marts.

  1. Lad de praktiserende læger indstille de af deres patienter, som de vurderer, er i risiko på grund af sygdom. De praktiserende læger giver udtryk for, at de er familielægen, der kender deres patienter, og de er vant til at viderevisitere deres patienter til andre dele af sundhedsvæsenet ud fra patienternes individuelle behov. 
     
  2. Brug de offentlige registre og vælg patienter ud fra diagnoser og medicinforbrug. Registrene er ikke præcise, og man risikerer at visitere for mange, men det er langt bedre end at ændre rækkefølgen nu på grund af ønsket om forenkling.
     
  3. Vaccinér alle på bosteder ud fra samme principper som plejehjemmene. Det vil være en forenklet løsning i forhold til at nå ud til en række mennesker med handicap, som i et år har været underlagt varierende besøgsrestriktioner, nedlukninger af dagtilbud mv. og deraf følgende isolation.
     
  4. Inddrag patient-, handicap- og pårørendeforeninger i udformning af løsningsforslag inden vedtagelsen af en ny model, der vil oversvømme patient-, handicap og pårørendeforeninger, almen praksis og regioner med henvendelser fra forvirrede og fortvivlede borgere. Brugerorganisationerne er konstruktive medspillere, som på ingen måde er blevet inddraget i dialogen om ændring af vaccinegrupper.

Læs pressemeddelelsen "Skub ikke patienter bagerst i vaccinekøen" og nyheden "Brugerorganisationer: Sådan undgår vi vaccinekaos" fra Danske Patienter. 

Læs pressemeddelelsen "DH og Danske Patienter i fælles opråb: Sådan undgår vi vaccinekaos" fra Danske Handicaporganisationer. 

Læs også "Lungeforeningen samarbejder om mere klarhed og kommunikation om vaccine-udrulning".