×
×

Tak til samarbejdspartnere og sponsorer

Kampagnen Hvem deler du spyt med? målrettet unge i en corona-tid er udarbejdet af Lungeforeningen og kommunikationshuset Sincera og er blevet realiseret på baggrund af et frugtbart samarbejde mellem en lang række vigtige interessenter og samarbejdspartnere. En særlig tak til Innovationsfonden, Tuborgfondet og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, som har støttet projektet. 

Vi vil gerne takke følgende for en uvurderlig indsats:

 • Ekspertgruppen (viden og sparring gennem forløbet)
 • Fokusgruppedeltagere fra hele landet
 • Ungepanelet, ATUerne (Akademiet for Talentfulde Unge) og Ulrik Bak Kirk, projektleder,
 • Forskningsenheden for Almen Praksis v. Aarhus Universitet (sparring og adgang til panelet)
 • Voxpop-deltagere på udvalgte gymnasier samt Rebecca og Mathilde for facilitering
 • Dommerpanelet (udvælgelse af konkurrencevindere)
 • Signe Walder (facilitering af fokusgrupper)
 • Sundheds- og Ældreministeriet (støtteerklæring i ansøgningsprocessen og opbakning til kampagnen inklusiv deltagelse ved ekspertgruppemøde)
 • Cube, v. Rasmus Kolbe og Mia Jensen (sparring og produktion)
 • Ocean Outdoor v. Pia Petersen og Patrick Zimmer (mediesponsor)
 • Out of Home Media, v. Alex Olsen Gjedsted (mediesponsor)
 • Newborn Media v. Daniel Overbeck (foto)
 • Mads Bøtker Hansen (art direction, billed- og videomateriale)
 • Marketing Guy v. Nick Traulsen (Facebook content og -annoncering)
 • Paradise Hotel-deltagere/Influencere (medvirken i kampagnefilm, spredning af kampagne og deltagelse i dommerpanel)
 • Youtuberne ‘Kender du det’ og influencer Anders Hemmingsen (spredning af kampagnens budskaber)
 • Lizette Kristiansen Taguchi, ROCKWOOL Fonden (deltagelse i ekspertgruppe, faglig sparring i udarbejdelsen af denne hvidbog, co-creation pilotprojekt)
 • Soundboks (præmiesponsor)
 • Tessa (koncert i forbindelse med konkurrencen - dog endnu ikke afholdt grundet corona)
 • Michael Boie, Minor/Major (sparring og dialog med management)
 • Christina Jensen, Lise Rønfeldt, Regitze Engelhardt (PR)
 • Analyse & Tal (evaluering)
 • Rigshospitalets Mikrobiologiske Laboratorium og laboratoriet Eurofins i Galten (test af ølbonger)
 • Læge (udførelse af coronatest på deltagere i kampagnefilm)
 • Vi unge (artikler og spredning)
 • Danske Gymnasieelever (sparring og spredning)
 • Emil Søndergaard, cand.mag. i historie, projektmedarbejder, Lungeforeningen (historisk sparring)
 • Nanna Kjær Markussen, studentermedhjælper i Lungeforeningen, studerer Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier + Kommunikation på RUC (deltagelse i fokusgruppe og co-creation pilotprojekt)
 • Julius Ingemann, interaktionsdesigner (co-creation pilotprojekt)
Sidst opdateret: 
Fredag, april 23, 2021