Der er også plads til dig

Lungeforeningen har en lang række netværksgrupper og lokalforeninger rundt om i landet.

Bliv en del af sammenholdet og:

  • Mød andre i samme situation
  • Træn sammen med andre
  • Få viden om din sygdom
  • Deltag i sociale arrangementer

Se videoen neden for om netværk og læs om lungepatienter og pårørende, som fortæller om, hvad det betyder for dem at være en del af netværksgrupper.

Vi står klar, når kommunen slipper dig

Lungeforeningens netværksgruppe i Hjørring står klar til at hjælpe KOL-patienter. Netværksgruppens tovholder, Poul-Anton Krogsgaard, har et klart mål: Alle med lungesygdom skal have tilbud om at komme med i netværksgruppen.

Vi lærer af hinanden og slapper af sammen

Forældre til lungesyge børn har i snart fire år haft mulighed for at udveksle erfaringer i netværket Lungebarn, som Hanne Markussen var med til at stifte i 2011.

Plads til alle i Rødekro

Lokalforeningen i Region Syddanmark er blevet udvidet med fire nye netværk i de seneste to år. Det seneste startede op i januar 2015. Meget af udviklingen stammer fra et stærkt netværk i Rødekro.

Derfor er jeg med i en netværksgruppe

Niels Orla træner en gang om ugen i Danmarks Lungeforenings netværksgruppe i Rødekro.

Niels Orla er med i Lungeforeningens netværksgruppe i Rødekro sammen med andre lungepatienter. Her er der fælles træning hver onsdag i Sundhedscentret i Rødekro.

Find netværksgruppe nær dig!

Man bliver selv lidt glad, når man kan hjælpe

Flere lungepatienter fra Amager Netværksgruppe deltog i KMD minitriatlon i august 2014.

Den sociale, menneskelige kontakt har stor betydning i Amager Netværksgruppe, hvor Henrik Nielsen i de seneste tre år har været tovholder. Gruppen er vokset ud af et kommunalt træningstilbud for lungepatienter.

Vigtigt at man ikke føler sig alene

Merete Mortensen fik sarkoidose for 16 år siden, og hun er formand for Lungeforeningens netværk for danske sarkoidose-patienter. Da hun startede arbejdet med at etablere et netværk, handlede det meget om at få en viden om en sygdom, som hun aldrig havde hørt om før.