×
×

Ny professor i lungemedicin

Printer-friendly version

Syddansk Universitet og Medicinske Tidsskrifter, 24. april 2018:

Overlæge dr.med. Ole Hilberg, 57, fra Medicinsk afdeling på Vejle Sygehus er tiltrådt som klinisk professor i lungemedicin ved Vejle Sygehus og Institut for Regional Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.

Ole Hilbergs forskningsområder er inden for forskellige lungesygdomme, lungeinfektioner - specielt tuberkulose og allergi.

De seneste par år er der kommet fokus på lungekræft og Ole Hilberg mener, at der desværre forsat er alt for mange personer i Danmark, der får lungekræft, og som ikke overlever sygdommen.

Der har heldigvis været overordnet fokus på det via kræftplanerne, men der er behov for, at danske lungemedicinere tager mere aktiv del i den kliniske forskning i lungekræft.

- Vi skylder patienterne, at vi udnytter at de undersøgelser og prøver vi alligevel laver til at sikre bedre diagnostik og behandling af lungekræft, siger Ole Hilberg .

Ole Hilberg har været ansat som overlæge på Medicinsk Afdeling siden 2016, og tidligere som overlæge i Aarhus gennem 11 år og gennem 14 år som lektor ved Aarhus Universitet.

Ole Hilberg har været speciallæge i lungemedicin siden 2004 og intern medicin siden 2000. Han modtog i 1986 Aarhus Universitets guldmedalje for en prægraduat prisopgave. I 2002 forsvarede han sin doktordisputats fra Aarhus Universitet: Objective Measurement of Nasal Airway Dimensions using Acoustic rhinometry- Methodological and Clinical Aspects.

Han er forfatter til mere end 100 videnskabelige artikler, 10 lærebogskapitler og har afholdt over 150 foredrag i ind- og udland. Han har været vejleder for 7 afsluttede ph.d.-forløb og er vejleder for 9 ph.d. studerende i øjeblikket. Desuden har han været bedømmer på 11 ph.d. afhandlinger.

Ole Hilberg har været konsulent i Patientsikkerhedsstyrelsen gennem 10 år og retslægerådet gennem tre år, og han er repræsentant i Videnskabsetisk komité i Region Syddanmark. Han har i 2015 gennemgået et kort uddannelsesforløb på Harvard Business School.

 

I bestyrelsen for Lungeforeningen

Ole Hilberg har tidligere været medlem af bestyrelsen i Lungeforeningen og har desuden gennem de seneste 15 år samlet været 9 år i bestyrelsen i Dansk Lungemedicinsk Selskab, de seneste tre år som formand.

Med sit store engagement har han i følge Lungeforeningen ydet en betydningsfuld indsats for mennesker med lungesygdomme i Danmark.

Ole Hilberg har også blandt andet gennem sit arbejde i Dansk Lungemedicinsk Selskab været med til at sikre udviklingen i dansk lungemedicin og uddannelsen af nye speciallæger.

- Det er en stor glæde, at Lungeområdet har fået endnu en professor. Der er virkelig behov for forskning og dygtige specialister, siger Lungeforeningens direktør, Anne Brandt.
 

 

Læs mere

Om bestyrelsen i Lungeforeningen
Om Dansk Lungemedicinsk Selskab