Telemedicin og Sundheds IT | Lungeforeningen
Bemærk: Du kan som bruger af lunge.dk for øjeblikket ikke ændre dine oplysninger på din profil. Dette skyldes, at Lungeforeningen opdaterer hjemmesiden, så den lever op til den nye persondataforordning fra EU .
 
×
×

Telemedicin og Sundheds IT

Lungeforeningen tror på telemedicin, og vi glæder os over, at den nationale udbredelse af telemedicinske løsninger til KOL-patienter er et af pejlemærkerne for, hvad regionerne skal nå inden for sundheds-it fra 2014 til 2017. Sundheds IT og Telemedicin har et stort potentiale – i særlig grad for lungepatienterne.

Paraplyorganisationen Danske Patienter har i marts 2012 færdiggjort en række anbefalinger, der skal sikre, at udvikling og implementering af telemedicin sker på en ordentlig måde:

 1. Sammenhæng på tværs
  Telemedicinske løsninger må ikke bygge på silo-strukturer, hvor hver sektor og hvert speciale udvikler deres egne telemedicinske løsninger.
   
 2. Differentierede løsninger
  Telemedicin må ikke indføres som en enhedsløsning, der giver alle patienter det samme tilbud uanset behov.
   
 3. Systematisk kvalitetsudvikling
  Udviklingen af telemedicin skal ikke drives af kortsigtede besparelseshensyn, men af målet om bedre kvalitet i behandlingen.
   
 4. Inddragelse af brugernes viden
  Telemedicin må ikke udvikles ud fra et snævert fokus på tekniske muligheder og begrænsninger.

En særlig lungesatsning
En national udbredelse af telemedicinsk behandling af lungepatienter er et tiltag, regeringen sammen med Danske Regioner og KL blandt andre initiativer på lungeområdet, satte gang i en national lungesatsning til 250 mio. kr. Lungesatsningen udmøntes i 2016-2019 og er del i en samlet kronikersatsning.