×
×

Dansk BørneAstma Center i Gentofte

Dansk BørneAstma Center

Der forskes i børns lunger mange steder i verden, men ét af de steder, hvor forskere og ph.d. studerende foretager helt unikke studier i spædbørns lunger er hos Dansk BørneAstma Center i Gentofte under navnet Copenhagen Studies on Asthma in Childhood - også kaldet COPSAC.

Dansk BørneAstma Center ledes af professor ved Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet, Klaus Bønnelykke.

Han står i spidsen af COPSAC, som er en unik samling af undersøgelser, der oprindeligt udspringer af en ”kohorte” (grundpulje) på 411 astmatiker-mødres børn, der er blevet fulgt tæt, siden de blev født tilbage i 1998-2000. Dansk BørneAstma Center er et af verdens største kliniske forskningscentre med fokus på børneastma.

Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn, der rammer hvert femte småbarn og hvert tiende skolebarn. Det er den almindeligste årsag til, at børn indlægges akut på sygehus, og til at børn anvender fast medicin. Astma ledsages af tab i lungefunktionen. Det har nyligt vist sig, at hos de, der senere udvikler astma, er lungefunktionen allerede reduceret fra fødslen, men at der sker nogle yderlige tab af lungefunktion i de første leveår.

Dette betyder, at årsager til astma og tab af lungefunktion skal søges i det helt tidlige liv under graviditet og i de første leveår. Derfor forsker Dansk BørneAstma Center både i de arvelige forhold og i det tidlige miljø. Især det bakterielle miljø viser sig at være centralt i et samspil med den arvelige disposition. Der er forventningen, at man inden for det næste årti vil se et gennembrud i forståelsen af årsager til astma, som vil kunne forbygge børneastma og senfølgerne herfra.

 

Banebrydende studier om bakterier

Blandt nogle af de mere iøjnefaldende resultater fra COPSAC2000 er den konklusion, som Hans Bisgaard og hans forskerteam kunne drage, da de tog halspodninger fra de 4 uger gamle babyer. Halsprøverne, som man egentlig forventede ville være mere eller mindre sterile, viste sig overraskende at indeholde lungebetændelsesbakterier hos over en femtedel af børnene. Men da disse nyfødte babyer ikke viste sygdomstegn, blev de heller ikke behandlet. Fem år senere havde 33 % af disse børn udviklet astma mod 10 % af børnene uden bakterier i lungerne.

Opdagelsen tyder på, at bakterier hos spædbørn kan være knyttet til en senere udvikling af astma. Siden da har Dansk BørneAstma Center forsket i at understøtte den stigende mængde af indicier på bakteriernes betydning for udviklingen af astma hos børn. Dette arbejde har allerede givet en række svar, og blandt de vigtigste er fundet af specifikke gener, der har en særlig betydning for, at mødre giver astma videre til deres børn.

Dansk BørneAstma Center og Lungeforeningen samarbejder om at tilbyde rådgivning til familier, børn og unge om børneastma og allergi.

Kontakt Lungeforeningens rådgivere, hvis du ønsker rådgivning om børneastma

Læs mere om de unikke ph-d.-studier, der foretages i spædbørns lunger på Dansk BørneAstma Center

Se mere på Dansk BørneAstma Centers hjemmeside for forældre