×
×

Forskning i spædbørns lunger på Dansk BørneAstma Center

På Dansk BørneAstma Center i Gentofte foretages der helt unikke studier i spædbørns lunger. Nedenfor kan du få et indblik de ph.d.-studier, der i øjeblikket er i gang.

 

Bakteriers påvirkning af spædbørn

Phd. stud. Jakob Stokholm analyserer, hvordan bakterier passerer fra mor til barn under fødslen. Tesen er, at bakteriekombinationen fra starten af livet har stor betydning for barnets immunforsvar, og derved kan påvirke barnets eventuelle udvikling af astma senere i livet. Det er derfor interessant at se hvilke bakterier, der passerer fra moder til barn under fødslen og hvilke faktorer, der kan spille ind på børnenes bakteriekolonisering - så som kejsersnit og antibiotika under graviditeten.

 

Infektioner i luftvejene og senere udvikling af astma

Ph.d. stud. Nadja Hawwa Vissing forsker i sammenhængen mellem infektioner i luftvejene i den tidlige barndom og senere udvikling af astma hos børn. Forarbejdet startede allerede tilbage i 2004, hvor hun modtog 100.000 kr. i støtte fra Lungeforeningen, hvilket gjorde det muligt for hende at foretage de indledende undersøgelser, som har dannet grobund for arbejdet. Hendes forskning omfatter faktorer som fx miljø, forhold i daginstitution og boligkvadratmeter men også genetiske faktorer.

 

Immunforsvar i de øvre luftveje

Ph.d. stud. Nilo Følsgaard skriver ph.d. om børns immunforsvar i de øvre luftveje i en ny COPSAC undersøgelse (COPSAC2010). Hun analyserer immunforsvaret i de øvre luftveje hos 4 uger gamle børn. Herefter undersøges det, hvilken påvirkning fx bakterier i svælget på det pågældende tidspunkt har på immunforsvaret eller om forældres atopi (astma/høfeber/allergi/eksem) påvirker immunforsvaret i næseslimhinden hos børnene.

Genetiske markører for lungefunktion
Ph.d. stud. Eskil Kreiner-Møller undersøger de genetiske markører for lungefunktion ved at måle børnenes lungefunktion fra fødslen til førskolealderen. Han forsker i at identificere almindeligt forekommende genetiske varianter i bestemte gener samt i deres indflydelse og sammenhæng med lungefunktion i løbet af barndommen. Formålet er at give biologisk indsigt i sygdomsudviklingen af astma, som forhåbentligt med tiden vil kunne bruges i det kliniske arbejde og i udviklingen af nye lægemidler.

 

Analyse af udåndingsluft

Ph.d. stud. Anne Louise Bischoffs projekt handler om analyse af udåndingsluft via en såkaldt elektronisk næse (eNose). De specifikke gasarter i udåndingsluften måles og kortlægges, så man kan opnå en profil af dem. Med denne profil af gasarter sammenlignes syge børns udåndingsluft med raske børns, og dernæst kan der identificeres specifikke gasarter, som karakteriserer udåndingsluften hos de syge børn.

 

Årsager til eksem

Ph.d. stud. Charlotte Giwercman Carson forsker i årsager til eksem hos de børn i COPSAC2000 kohorten, som er blevet ammet. Hun har i løbet af projektet påvist, at mens amning beskytter mod astmatiske lungesymptomer, øger amningen risiko for udvikling af eksem. Amningen beskytter dog kun barnet mod lungesymptomer, mens amningen står på, hvorimod den skadelige virkning i forhold til eksem fortsætter i barnet også efter, at amningen er ophørt.

 

Forebyggelse af astma og allergi

Ph.d. stud. Louise Pedersen undersøger faktorer i kosten og udviklingen af vækst hos børn i COPSAC2000 studiet. Hendes studie fokuserer på fiskeolieindhold i moderens ammemælk og dennes effekt på børns BMI, med baggrund i fedmeudviklingen blandt børn de senere år. Projektet indgår som en del af en undersøgelse af om, hvorvidt kosttilskud af vitamin D til den gravide kvinde kan forebygge astma og allergi hos barnet.

 

Neurologisk udvikling

Ph.d. stud. Elín Bjarnadóttirs projekt handler om COPSAC2000 børnenes neurologiske udvikling. Den psykomotoriske udvikling (sprog, begreber, hukommelse, problemløsning, motorik osv.), afhænger af hjernens udvikling i fostertilværelsen og undersøgelser peger på, at fiskeolieindtag under graviditeten har indflydelse på barnets senere udvikling. Forskningsprojektet er et led i en undersøgelse af om, kosttilskud med fiskeolie til den gravide kvinde kan forebygge astma og allergi hos barnet.

 

Samspillet mellem kroppens celler

Ph.d. stud. Anna Hammerich Thysen analyserer i laboratoriet blodprøver fra COPSAC2010 studiet. Hun arbejder med samspillet mellem kroppens celler. Formålet er at finde ud af, hvilke dele af immunforsvaret, der opfører sig anderledes inden børn udvikler astma, børneeksem og/eller andre allergiske sygdomme. Hun kigger også på, hvordan bakterier påvirker immunsystemet.

 

Luftforening og børn og spædbørn

Ph.d. stud. Amne Iskandar undersøger effekten af luftforurening på børn og spædbørn, der er indlagt med astma, samt om rygeforbuddet i det offentlige rum har reduceret børns og spædbørns astmaindlæggelser. Næste projekt er at undersøge sammenhængen mellem fødsel ved kejsersnit og astmaindlæggelser op igennem barndommen