×
×

Gæstelærer - tilbud til din skole

Lungeforeningen tilbyder et gæstelærerforløb til de udskolingsklasser, der arbejder med Lungeforeningens online undervisningssite LIV I LUNGERNE.

 

Hvad er Gæstelærerforløbet

Gæstelærerforløbet retter sig til Åben Skole-konceptet og kan med fordel være en del af den understøttende undervisning.

Gæstelærerforløbene er undervisningsforløb, der handler om sundhed og fysisk aktivitet faciliteret af to frivillige gæstelærere.

Der kan vælges mellem 6 forskellige forløb. Hvert forløb er to moduler à 1,5 time. Dette er vejledende og kan tilpasses afhængigt af klassens projekt og timeantal, samt evt. afholdes på en temadag. Hvert forløb tager udgangspunkt i et tema i undervisningsmaterialet LIV I LUNGERNE.

Der lægges op til, at klassen arbejder med temaet før og/eller efter gæstelærerbesøget, så eleverne får mest muligt ud af aktiviteterne på besøget. Dette aftales nærmere ved bestilling af gæstelærerforløbet. Undervejs arbejder eleverne i grupper med et projekt, som i slutningen af forløbet uploades på www.livilungerne.dk afhængigt af temaet.

 

Praktisk info

Gæstelærerne er fra Københavnsområdet. Skolen betaler for transport fra København til skolen, samt et honorar efter aftale.

 

Gæstelærerforløbene fokuserer på:

 1. Fysisk aktivitet
 2. Sammenhæng mellem teori og fysisk aktivitet
 3. Holdninger til sundhed, fysisk aktivitet og kampagner
 4. Arbejde med elevdrevne kampagner og upload på Liv i Lungerne.dk


Gæstelærerne kommer ud på skolen. Forløbet tilrettelægges med klassens lærere, så det passer ind i undervisningen.

Gæstelærerordningen er støttet af Dansk Atletik Forbund.

For mere information kontakt Marianne Obed Madsen 60 62 61 07 / mm@lunge.dk

 

Der tilbydes følgende 6 forløb:

 

 1. Træk vejret
  Hvordan hænger åndedrættet sammen med trivsel? Det undersøger eleverne gennem oplæg og aktive øvelser, hvor åndedræt, lunger og mental tilstand/trivsel kobles sammen. Forløbet handler om trivsel og har fokus på vejrtrækningens betydning for elevernes trivsel. Til idræt og biologi. Bruges sammen med temaet Træk vejret.
   
 2. Få sjælen med
  Hvad er mental sundhed og hvordan kan man ændre vaner? Det undersøger og diskuterer eleverne gennem oplæg og aktive øvelser, hvor åndedræt, lunger og mental sundhed/trivsel kobles sammen. Forløbet handler om trivsel og har fokus på vejrtrækningens betydning for elevernes trivsel. Til dansk og samfundsfag. Bruges sammen med temaet Få sjælen med.
   
 3. Fit for fight
  Hvad betyder fysisk aktivitet for kroppen og hvordan holder man kroppen sund? Det undersøger eleverne gennem forskellige øvelser og oplæg samt gennem planlægning af en parkour eller udefitnessbane. Forløbet handler om fysisk aktivitet og sundhed. Det tager udgangspunkt i et stjerneløb og afsluttes med, at eleverne selv bygger en udefitness- eller parkourbane. Tilidræt og dansk. Bruges sammen med temaet Fight for fight eller Ud i det blå.
   
 4. Liv i lungerne
  Hvad er lungernes funktion i kroppen og hvad sker der, når de bliver syge? Det undersøger eleverne gennem oplæg og fysiske aktiviteter. Forløbet fokuserer på lungernes funktion ud fra fysisk aktivitet. Til idræt og biologi. Bruges sammen med temaerne Piv i lungerne eller Liv i lungerne.
   
 5. Parlamentet
  Hvordan vedtages sundhedslove og hvordan virker sundhedskampagner? Det vil eleverne diskutere både gennem interaktive oplæg og et rollespil. Forløbet handler om sundhedslove og kampagner og slutter med et rollespil, hvor eleverne selv skal forhandle en sundhedslov på plads. Til dansk og samfund. Bruges sammen med temaerne Parlamentet og Sundhedspolitik.
   
 6. Unge og rygning
  Hvordan forholder man sig til, at andre man kender ryger? Det diskuterer eleverne i dette forløb ud fra oplæg omkring rygning og lunger samt fysiske aktiviteter med fokus på lungernes betydning. Forløbet tager udgangspunkt i holdnings- og diskussionslege med fokus på unge, sundhed og rygning. Eleverne udfordres på deres holdninger. Til biologi, dansk og idræt. Bruges sammen med temaet Piv i lungerne.

Læs mere om de enkelte moduler på livilungerne.dk

Kategori: