×
×

KOL Telemedicin: En Facebook gruppe for fagprofessionelle

KOL Telemedicin: En Facebook gruppe for fagprofessionelle

KOL Telemedicin er et forum for fagprofessionelle, der arbejder med eller interesserer sig for telemedicinske løsninger til KOL patienter. Det kan være online løsninger til træning, hjemmemonitorering og andre løsninger, der er digitalt understøttet og som leveres over afstand mellem patient og fagpersonale.

Gruppen er lukket og accepterer sundhedspersonale som fx sygeplejersker, læger, fysioterapeuter og andre fagprofessionelle som medlemmer.

Formålet med gruppen er

  • At udveksle erfaringer med anvendelse af telemedicinske løsninger til KOL
  • At medvirke til udvikling af telemedicin på området
  • At facilitere vidensdeling på landsplan og på tværs af sektorer
  • At støtte til løsning af fælles uddannelses og arbejdsmæssige opgaver og udfordringer
  • At fremme det tværgående samarbejde på området
  • At orientere om relevante møder, konferencer, kurser o. lign.

​Gruppen administreres af sygeplejerske Lisbeth Østergaard, Lungeambulatoriet, Bispebjerg Hospital.

Medlemmer af gruppen er velkomne til at bede kollegaer og andre, der arbejder med eller interesserer sig for området om at melde sig til gruppen.


Læs mere om gruppen her.

Få adgang til gruppen her:
facebook/KOLTelemedicin
 

Gruppen vil senere også kunne findes ved at skrive "KOL Telemedicin" i søgefeltet i Facebook.