×
×

Lær om lunger på skolen

Undervisningsforløb til skoler

Lungeforeningen har udviklet undervisningsforløb til børn og unge.

 

Liv i lungerne

Udskolingsklasser i folkeskolen kan arbejde med Lungeforeningens online undervisningssite.

Få en introduktion til Liv i lungerne

Kom i gang med Liv i lungerne

 

Lungekassen

Lungekassen er et fysisk undervisnings- og dialogværktøj, der sætter fokus på sundhed med udgangspunkt i lungerne.

Kassen indeholder materiale og instruktion til øvelser og fysiske aktiviteter.  Den kan bruges af alle interesserede og undervisere kan variere niveauet, alt efter om Lungekassen anvendes som en del af et længere undervisningsforløb eller blot til en enkelt time, fx en vikartime.

Indholdet er designet til hal eller udendørs brug og fordrer fysisk aktivitet for de deltagende.

Lungekassen tilbydes af Københavns Kommune, som led i indsatsen Røgfri Skoletid

Kontakt projektleder Mathias Vestergaard Nielsen på mail mvn@lunge.dk eller tlf. 51 62 59 95.

 

 

Undervisningsmateriale til indskoling, mellemtrin og udskoling

Som optakt til det årlige Team Rynkeby Skoleløbet, som støtter Børnelungefonden har fonden i samarbejde med Lungeforeningen udarbejdet tre forløb med undervisningsmaterialer til forskellige alderstrin.

Forløbene kan laves hele året og kan bidrage til at skabe en større forståelse for betydningen af at have sunde lunger.

Materialerne er som udgangspunkt tilrettelagt til 45 minutter.

Download Børnelungefondens undervsningsmaterialer på Team Rynkebys hjemmeside

 

Lunger på arbejde

Lunger på arbejde er et netbaseret undervisningsmateriale til erhvervsuddannelsernes grundforløb.

Målet er at skabe opmærksomhed hos erhvervsskoleeleverne om sundere lunger livet igennem!

Få en introduktion til Lunger på arbejde

Kom i gang med Lunger på arbejde

 

Undervisningsforløb om vandpiberygning

Undervisningsforløbet om forebyggelse af vandpiberygning er lavet i samarbejde med Københavns Kommunes Center for Sundhed.

Det handler om vandpiberygning og risici.

Materialet er online og kan bruges frit.

Se undervisningforløb om vandpiberygning - udviklet til folkeskoler

Se undervisningsforløb om vandpiberygning - udviklet til ungdomsskoler

Download oversigt over Lungeforeningens undervisningsprojekter

 

For mere information kontakt Lungeforeningen på info@lunge.dk eller tlf. 60 37 73 13.