×
×

Leg om luft og lunger: Alle dem som

Leg om luft og lunger: Alle dem som

God introduktionsleg hvor deltagerne bliver opmærksomme på lungernes funktion ved at komme med eksempler på, hvornår lungerne bruges.

Legen fungerer godt som introduktionsleg, fordi den får deltagerne til at tænke på, hvornår man bruger lungerne og hvor vigtige lungerne er for kroppen ved at komme med eksempler fra hverdagen samtidig med, at de bevæger sig.

Legen kan eventuelt kombineres og afsluttes med sugerørsøvelsen, så deltagerne efterfølgende mærker på egen krop, hvad det vil sige at have en nedsat lungefunktion.​

 

Målgruppe

Legen er god til både børn og unge i alderen 8-17 år.

 

Redskaber

Evt. stole til alle på nær den i midten. Øvelsen kan også laves uden stole, hvor deltagerne står tæt i en cirkel, det er dog lidt svært at holde cirklen.

 

Udførsel

Øvelsen fungerer som ”frugtsalat”. Deltagerne stiller sig i en cirkel omkring dig. Du starter med at komme med et udsagn om lungerne fx ”jeg bruger lungerne, når jeg synger” og alle, som udsagnet passer på, skal flytte sig og finde en ny plads i cirklen – det må ikke være pladsen til venstre eller højre. Derefter skal den der ikke får en plads i cirklen komme med et nyt udsagn fx"jeg bruger lungerne, når jeg griner" og så skal alle dem, som udsagnet passer på igen finde en ny plads i cirklen og sådan bliver man ved.